سلزفورس از تمام پیش‌بینی‌های مالی فراتر رفت

سلزفورس از همه پیش‌بینی‌های مالی فراتر رفت

شرکت سلزفورس از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نرم‌افزارهای سازمانی در جهان تمامی انتظارات مالی مربوط به سه ماهه دوم سال جاری را برآورده کرد و همچنین با انتشار ادغام کامل با شرکت Slack توضیح داد خود را برای کنفرانس سالانه «دریمفورس» آماده می‌کند.