هشدار رئیس آژانس اطلاعاتی بریتانیا در مورد باج‌ افزارها

امنیت سایبری

مدیر ستاد ارتباطات دولت برتانیا (GCHQ) که از آن به عنوان آژانس سایبری و اطلاعاتی این کشور هم یاد می‌شود؛ هشدار داد که مقیاس انتشار باج افزارها و شدت فعالیت آنها با سرعت بسیار نگران‌کننده در حال افزایش است. وی ادامه داد که مجرمان سایبری به دنبال بهره‌برداری از امنیت سایبری ضعیف برای به حداکثر … ادامه