یک‌‌سوم ایمیل‌های گزارش شده توسط کارمندان جهانی مخرب است

ایمیل‌های مخرب

طبق یک گزارش جدید مشخص شد حدود یک‌سوم پست‌های الکترونیکی گزارش شده توسط کارمندان سازمان‌ها واقعا مخرب یا بسیار مشکوک بوده‌اند که این مسئله نشان‌دهنده‌ی اثربخشی عبارت زیر است: «پیش از کلیک کردن فکر کنید».