بی‌اعتمادی کاربران به سازمان‌ها در پی سرقت‌های اطلاعاتی

همکاران سیستم- نتایج حاصل از یک مطالعه جدید نشان داد سازمان‌های مستقر در منطقه خاورمیانه که با سرقت‌های اطلاعاتی مواجه شدند در معرض خطر از دست دادن اعتماد مشتریان خود هستند. به گزارش وب‌سایت Zdnet، در بررسی مرکز Gemalto مشخص شد ۴۱ درصد کاربران بر این باورند که سازمان‌ها امنیت اطلاعات مشتریان را چندان جدی تلقی … ادامه