یک پنجم مدیران آی‌تی به کارمندان خود اعتماد ندارند

یک پنجم مدیران آی‌تی به کارمندان خود اعتماد ندارند

براساس نتایج تحقیقات جدید، یک نفر از هر پنج تصمیم‌گیرنده آی‌تی در سازمان‌ها به توانایی تیم‌های خود برای ایجاد تغییرات مثبت در بخش فناوری اطلاعات طی پنج سال آینده اعتماد کمی دارد یا اصلا اعتماد ندارد.