تغییر استراتژی سازمان‌ها برای نحوه استفاده از داده‌ها

تغییر استراتژی سازمان‌ها برای نحوه استفاده از داده‌ها

همانطور که مشتریان هر روز ردپای دیجیتالی خود را بزرگ‌تر می‌کنند، میزان داده‌هایی که کسب‌وکارها می‌توانند استخراج کنند هم روز به روز افزایش می‌یابد. اگر صاحبان کسب‌وکار نتوانند این اطلاعات را به درستی مدیریت کنند، داده‌های مذکور لزوما نمی‌توانند ارزش خاصی داشته باشند. در همین حال قوانین حاکم بر استفاده از داده‌ها نیز همچنان در … ادامه