یاهسَت و اریکسون راهکار سازمانی یکپارچه عرضه می‌کنند

یاهسَت و اریکسون راهکار سازمانی یکپارچه عرضه می‌کنند

دو شرکت «یاهسَت» و «اریکسون» برای گسترش فناوری‌های مخابراتی، اتوماسیون و فروش محصولات مبتنی بر فناوری و خدمات اینترنت اشیاء در صنایع نفت و گاز، معدن و بنادر با یکدیگر قرارداد همکاری امضا کردند.

همکاری‌های ابری گوگل و اریکسون برای توسعه خدمات 5G

همکاری ابری گوگل و اریکسون

مرکز توسعه خدمات پردازش ابری گوگل و اریکسون از همکاری‌های جدید برای توسعه مشترک راهکارهای ابری و نسل پنجم خدمات مخابراتی و ارتباطی موسوم به 5G خبر دادند تا با کمک به ارائه‌دهندگان سرویس‌های ارتباطی (CSP) سیر تحولات دیجیتالی در سازمان‌ها سرعت گیرد و محصولات جدید برای سازمان‌ها و کاربران خانگی ارایه شود. این مسئله … ادامه