یک سوم متخصصان سایبری مورد آزار اینترنتی قرار می‌گیرند

آزار اینترنتی متخصصان سایبری

حدود یک سوم متخصصان امنیت سایبری تجربه شخصی مواجهه با آزار و اذیت در فضای مجازی یا حقیقی را داشته‌اند و این افراد هم اکنون تصمیم دارند ابتکارات جدید خود را با هدف حمایت از قربانیان و تشویق اقدامات پیش‌گیری از سوءاستفاده‌های اینترنتی به کار گیرند. مرکز امنیتی Respect In Security با هدف موضع‌گیری در … ادامه