کارگاه‌های تخصصی راهکاران

  • کارگاه‌های تخصصی راهکاران در حوزه‌های محصولی فروش | مالی | تدارکات | هوشمندی تجاری | سرمایه انسانی و زیرساخت فنی راهکاران برگزار می‌شوند.
  • برای ثبت‌نام در کارگاه‌ها باید عضو وبسایت همکاران سیستم شوید. برای این کار در صفحه ثبت‌نام روی گزینه «ایجاد حساب کاربری جدید» کلیک کنید.
  • مدت زمان همه کارگاه‌ها دو ساعت و محل برگزاری آنها یوسف‌آباد، بین خیابان ابن‌سینا و شهید اکبری، خیابان ۱۵/۱، پلاک ۲۴، موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم است.
  • با توجه به اینکه کارگاه‌ها در طول هفته تکرار می‌شوند، در صورتی‌ که کارگاه‌های موردعلاقه شما با هم تداخل زمانی داشته باشند، می‌توانید روز و ساعت دیگری را انتخاب کنید.
شنبه
۱۸ مهر ۹۴
یکشنبه
۱۹ مهر ۹۴
دوشنبه
۲۰ مهر ۹۴
سه شنبه
۲۱ مهر ۹۴
چهارشنبه
۲۲ مهر ۹۴
پنجشنبه
۲۳ مهر ۹۴
ساعت
۸:۳۰-۱۰:۳۰
فروش
مدیریت حساب مشتریان؛ جریان حیاتی سازمان
تدارکات و لجستیک
راهکار تامین فرآیند محور، سازمان چابک

مهلت ثبت نام برای این کارگاه پایان یافته است.

سرمایه انسانی
تفاوت‌ها در راهكار سرمایه انسانی راهكاران؛ متناسب‌سازی با فضای کسب‌و‌کار

مهلت ثبت نام برای این کارگاه پایان یافته است.

فروش
اعمال درست سیاست‌های تخفیفی و جوایز؛ جلب رضایت و وفاداری مشتری

مهلت ثبت نام برای این کارگاه پایان یافته است.

تدارکات و لجستیک
مدیریت موجودی‌ها به سبک راهکاران

مهلت ثبت نام برای این کارگاه پایان یافته است.

سرمایه انسانی
با اتكا به اطلاعات در لحظه و متنوع تصمیم‌گیری كنید

مهلت ثبت نام برای این کارگاه پایان یافته است.

تدارکات و لجستیک
گامی به پیش با فن‌آوری‌های نوین در انبار مکانیزه

مهلت ثبت نام برای این کارگاه پایان یافته است.

ساعت
۹:۰۰-۱۱:۰۰
هوشمندی تجاری
حركت در مسير ايجاد يك كسب و كار هوشمند

مهلت ثبت نام برای این کارگاه پایان یافته است.

مالی
گزارش‌های بهای تمام‌شده راهکاران؛ کارت محصول و خلاصه قیمت تمام‌شده

مهلت ثبت نام برای این کارگاه پایان یافته است.

مالی
راهکار دریافت و پرداخت؛ مدیریت ورود و خروج وجوه سازمان

مهلت ثبت نام برای این کارگاه پایان یافته است.

زیرساخت راهکاران
راهکاران، راهکاری متناسب با کسب‌وکار سازمان‌ها

مهلت ثبت نام برای این کارگاه پایان یافته است.

زیرساخت راهکاران
دستیابی گسترده و آسان به اطلاعات با ابزارهای گزارش‌گیری راهکاران

مهلت ثبت نام برای این کارگاه پایان یافته است.

هوشمندی تجاری
حركت در مسير ايجاد يك كسب و كار هوشمند

مهلت ثبت نام برای این کارگاه پایان یافته است.

مالی
فرآیند گام به گام محاسبه‌ی بهای تمام شده

مهلت ثبت نام برای این کارگاه پایان یافته است.

ساعت
۱۱:۰۰-۱۳:۰۰
فروش
اعمال درست سیاست‌های تخفیفی و جوایز؛ جلب رضایت و وفاداری مشتری

مهلت ثبت نام برای این کارگاه پایان یافته است.

سرمایه انسانی
مدیریت تردد کارکنان

مهلت ثبت نام برای این کارگاه پایان یافته است.

فروش
مدیریت فرآیندهای صادرات؛ بهبود فرآیند فروش صادراتی

مهلت ثبت نام برای این کارگاه پایان یافته است.

تدارکات و لجستیک
راهکار تامین فرآیند محور، سازمان چابک

مهلت ثبت نام برای این کارگاه پایان یافته است.

سرمایه انسانی
مدیریت تردد کارکنان

مهلت ثبت نام برای این کارگاه پایان یافته است.

تدارکات و لجستیک
مدیریت موجودی‌ها به سبک راهکاران

مهلت ثبت نام برای این کارگاه پایان یافته است.

ساعت
۱۱:۳۰-۱۳:۳۰
مالی
فرآیند گام به گام محاسبه‌ی بهای تمام شده

مهلت ثبت نام برای این کارگاه پایان یافته است.

هوشمندی تجاری
فن‌آوری‌های هوشمندی تجاری، بستری حیاتی برای ایجاد یک کسب و کار هوشمند

مهلت ثبت نام برای این کارگاه پایان یافته است.

زیرساخت راهکاران
گردش الکترونیکی کار در سازمان با راهکاران

مهلت ثبت نام برای این کارگاه پایان یافته است.

زیرساخت راهکاران
راهکاران، راهکاری متناسب با کسب‌وکار سازمان‌ها

مهلت ثبت نام برای این کارگاه پایان یافته است.

مالی
گزارش‌های بهای تمام‌شده راهکاران؛ کارت محصول و خلاصه قیمت تمام‌شده

مهلت ثبت نام برای این کارگاه پایان یافته است.

ساعت
۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
مالی
گزارش‌های بهای تمام‌شده راهکاران؛ کارت محصول و خلاصه قیمت تمام‌شده

مهلت ثبت نام برای این کارگاه پایان یافته است.

هوشمندی تجاری
حركت در مسير ايجاد يك كسب و كار هوشمند

مهلت ثبت نام برای این کارگاه پایان یافته است.

فروش
ابزار گردش کار؛ شناسایی گلوگاه‌ها و بهبود عملکرد فرآیندهای فروش

مهلت ثبت نام برای این کارگاه پایان یافته است.

زیرساخت راهکاران
راهکاران، راهکاری متناسب با کسب‌وکار سازمان‌ها

مهلت ثبت نام برای این کارگاه پایان یافته است.

سرمایه انسانی
با اتكا به اطلاعات در لحظه و متنوع تصمیم‌گیری كنید

مهلت ثبت نام برای این کارگاه پایان یافته است.

زیرساخت راهکاران
راهکاران، راهکاری متناسب با کسب‌وکار سازمان‌ها

مهلت ثبت نام برای این کارگاه پایان یافته است.

تدارکات و لجستیک
راهکار تامین فرآیند محور، سازمان چابک

مهلت ثبت نام برای این کارگاه پایان یافته است.

فروش
مدیریت حساب مشتریان؛ جریان حیاتی سازمان

مهلت ثبت نام برای این کارگاه پایان یافته است.

زیرساخت راهکاران
دستیابی گسترده و آسان به اطلاعات با ابزارهای گزارش‌گیری راهکاران

مهلت ثبت نام برای این کارگاه پایان یافته است.

سرمایه انسانی
تفاوت‌ها در راهكار سرمایه انسانی راهكاران؛ متناسب‌سازی با فضای کسب‌و‌کار

مهلت ثبت نام برای این کارگاه پایان یافته است.

تدارکات و لجستیک
گامی به پیش با فن‌آوری‌های نوین در انبار مکانیزه

مهلت ثبت نام برای این کارگاه پایان یافته است.

هوشمندی تجاری
فن‌آوری‌های هوشمندی تجاری، بستری حیاتی برای ایجاد یک کسب و کار هوشمند

مهلت ثبت نام برای این کارگاه پایان یافته است.

فروش
اعمال درست سیاست‌های تخفیفی و جوایز؛ جلب رضایت و وفاداری مشتری

مهلت ثبت نام برای این کارگاه پایان یافته است.

مالی
گزارش‌های بهای تمام‌شده راهکاران؛ کارت محصول و خلاصه قیمت تمام‌شده

مهلت ثبت نام برای این کارگاه پایان یافته است.

سرمایه انسانی
با اتكا به اطلاعات در لحظه و متنوع تصمیم‌گیری كنید

مهلت ثبت نام برای این کارگاه پایان یافته است.

ساعت
۱۵:۳۰-۱۷:۳۰
مالی
فرآیند گام به گام محاسبه‌ی بهای تمام شده

مهلت ثبت نام برای این کارگاه پایان یافته است.

فروش
مدیریت حساب مشتریان؛ جریان حیاتی سازمان

مهلت ثبت نام برای این کارگاه پایان یافته است.

زیرساخت راهکاران
گردش الکترونیکی کار در سازمان با راهکاران

مهلت ثبت نام برای این کارگاه پایان یافته است.

مالی
راهکار دریافت و پرداخت؛ مدیریت ورود و خروج وجوه سازمان

مهلت ثبت نام برای این کارگاه پایان یافته است.

زیرساخت راهکاران
دستیابی گسترده و آسان به اطلاعات با ابزارهای گزارش‌گیری راهکاران

مهلت ثبت نام برای این کارگاه پایان یافته است.

تدارکات و لجستیک
مدیریت موجودی‌ها به سبک راهکاران

مهلت ثبت نام برای این کارگاه پایان یافته است.

فروش
ابزار گردش کار؛ شناسایی گلوگاه‌ها و بهبود عملکرد فرآیندهای فروش

مهلت ثبت نام برای این کارگاه پایان یافته است.

هوشمندی تجاری
فن‌آوری‌های هوشمندی تجاری، بستری حیاتی برای ایجاد یک کسب و کار هوشمند

مهلت ثبت نام برای این کارگاه پایان یافته است.

سرمایه انسانی
مدیریت تردد کارکنان

مهلت ثبت نام برای این کارگاه پایان یافته است.

زیرساخت راهکاران
گردش الکترونیکی کار در سازمان با راهکاران

مهلت ثبت نام برای این کارگاه پایان یافته است.

مالی
فرآیند گام به گام محاسبه‌ی بهای تمام شده

مهلت ثبت نام برای این کارگاه پایان یافته است.

سرمایه انسانی
تفاوت‌ها در راهكار سرمایه انسانی راهكاران؛ متناسب‌سازی با فضای کسب‌و‌کار

مهلت ثبت نام برای این کارگاه پایان یافته است.

مالی
راهکار دریافت و پرداخت؛ مدیریت ورود و خروج وجوه سازمان

مهلت ثبت نام برای این کارگاه پایان یافته است.