•  
   
   
   
   

   

  سیستم هدف‌گذاری و پورسانت پخش

 

فرآیند ارزیابی عملکرد و محاسبه‌ی پورسانت بازاریاب و ویزیتور فرآیندی وقت‌گیر، پیچیده و زمان‌بر است و شرکت‌ها نیاز دارند تا این پروسه در زمان مناسب و کوتاه انجام شود. سیستم هدف‌گذاری و پورسانت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مدیریتی در ارزیابی عملکرد و جبران خدمات پرسنل فروش و پخش محسوب می‌شود.
نرم‌افزار پورسانت فروش راهکاران ابری با امکان تعیین اهداف فروش، فرآیند ارزیابی عملکرد پرسنل فروش و پخش را به‌منظور محاسبه‌ی پورسانت فروش مطابق با آیین‌نامه پورسانت، ساده و آسان می‌کند و با استفاده از محیط فرمول‌نویسی و به‌کارگیری اطلاعات متنوع سیستم‌ها، مدیران سازمان را برای اعمال سیاست‌های تشویقی و بازدارنده در عملکرد پرسنل یاری می‌دهد.

 
 

 
 

منافع و مزایا

ارزیابی ساده و سریع عمکلرد پرسنل فروش و پخش

  • تسهیل محاسبه‌ی پورسانت فروش مطابق با آیین‌نامه پورسانت ساده‌سازی و کوتاه کردن فرآیند ارزیابی عملکرد و محاسبه‌ی پورسانت بازاریاب و ویزیتور
  • جلوگیری از اشکالات و اشتباهات انسانی و افزایش دقت عمل در فرایند ارزیابی و محاسبه
  • ارزیابی عملکرد و محاسبه‌ی پورسانت با آخرین اطلاعات و براساس آخرین وضعیت
  • اعمال سیاست‌های مدیریتی شرکت در قالب مدل‌های ارزیابی و پورسانت پرسنل
  • ارزیابی دوره‌ای عملکرد کارکنان فروش و توزیع برای اجرای دقیق و سریع سیاست‌های تدوین شده در محدوده‌ی پورسانت فروش
  • کاهش زمان و خطا در انجام محاسبات پورسانت و به‌شکل کاملا اتوماتیک و یکپارچه با سایر ماژول‌ها

شاخص‌ها و اطلاعات مبنای پورسانت

  • استفاده از اطلاعات فروش، شامل فروش کل، برگشت از فروش و فروش خالص به‌شکل مقداری و مبلغی
  • استفاده از اطلاعات آمار فروش و ویزیت، شامل تعداد مشتری فاکتور شده، تعداد فاکتورها، اقلام فاکتورها، مشتری ویزیت شده، تعداد سفارش‌ها و اقلام سفارش‌ها
  • استفاده از اطلاعات سفارش‌ها، شامل کل سفارش‌ها، سفارش‌های موفق و فاکتور شده، سفارش‌های برگشت از توزیع و سفارش‌های توزیع نشده به‌شکل مقداری و مبلغی
  • استفاده از اطلاعات توزیع شامل مقدار اقلام توزیع شده، مقدار توزیع و فروخته شده، وزن اقلام توزیع شده، حجم اقلام توزیع شده و تعداد حواله‌های توزیع و پخش
  • استفاده از اطلاعات دریافت و پرداخت شامل مبلغ کل وصول، مبلغ وصول نقد، مبلغ وصول غیرنقد، میانگین سن چک‌ها، مبلغ چک‌های برگشتی و مبلغ چک‌های وصول شده
  • امکان تعیین اهداف مختلف به‌شکل مبلغی و مقداری و با به‌کارگیری ابعاد مختلف فعالیت روی محصولات و مشتریان

صدور سند حسابداری

  • تعریف الگوی صدور سند حسابداری پورسانت
  • صدور سند حسابداری پورسانت

گزارش مرور

 • مرور محاسبات پورسانت با گزارش مرور پورسانت
 • تعیین عوامل مورد نیاز در نمایش گزارش مرور پورسانت به‌شکل دل‌خواه

 

 
 

 

امکانات و ابزار های سیستم هدف‌گذاری و پورسانت پخش ابری

 • هدف‌گذاری و عوامل پورسانت
  • تعریف اهداف فروش مبلغی و مقداری با پارامترهای مختلف
  • تعریف دوره‌های مختلف محاسبه‌ی پورسانت و جداول پایه و ضرایب پورسانت
  • ورود اطلاعات جداول پایه و ضرایب به تفکیک دوره‌‌ی محاسباتی پورسانت
  • تعریف شاخص‌های مورد نظر مدیر و ارزیابی مستقل از سیستم به‌عنوان عامل ورودی
  • تعریف عوامل عملکردی کارمند به تفکیک نقش‌های کارمند فروش
  • تعریف فرمول محاسبه برای عوامل پورسانت در یک محیط فرمول‌نویسی منعطف
  • ارزیابی عملکرد فروش، محاسبه پورسانت، درصد ویزیتور و سایر کارمندان
  • محاسبه پورسانت برای نقش‌های مدیر، ویزیتور، مامور توزیع، مامور وصول، فروشنده‌ی گرم، راننده و سایر نقش‌ها
  • یکپارچگی با حوزه‌ی منابع انسانی و امکان استفاده از نتایج محاسبه‌ی پورسانت در عوامل ماژول جبران خدمات
  • انعطاف‌پذیری بالای فرمول پورسانت برای حل پیچیده‌ترین محاسبات
  • امکان تغییر در محاسبه پورسانت با حفظ سوابق
  • مقایسه‌ی عملکرد با اهداف فروش به عنوان مهم‌ترین ملاک برای ارزیابی و پرداخت پورسانت
 • شاخص‌ها و اطلاعات مبنای پورسانت
  • استفاده از اطلاعات فروش، شامل فروش کل، برگشت از فروش و فروش خالص به‌شکل مقداری و مبلغی
  • استفاده از اطلاعات آمار فروش و ویزیت، شامل تعداد مشتری فاکتور شده، تعداد فاکتورها، اقلام فاکتورها، مشتری ویزیت شده، تعداد سفارش‌ها و اقلام سفارش‌ها
  • استفاده از اطلاعات سفارش‌ها، شامل کل سفارش‌ها، سفارش‌های موفق و فاکتور شده، سفارش‌های برگشت از توزیع و سفارش‌های توزیع نشده به‌شکل مقداری و مبلغی
  • استفاده از اطلاعات توزیع شامل مقدار اقلام توزیع شده، مقدار توزیع و فروخته شده، وزن اقلام توزیع شده، حجم اقلام توزیع شده و تعداد حواله‌های توزیع و پخش
  • استفاده از اطلاعات دریافت و پرداخت شامل مبلغ کل وصول، مبلغ وصول نقد، مبلغ وصول غیرنقد، میانگین سن چک‌ها، مبلغ چک‌های برگشتی و مبلغ چک‌های وصول شده
  • امکان تعیین اهداف مختلف به‌شکل مبلغی و مقداری و با به‌کارگیری ابعاد مختلف فعالیت روی محصولات و مشتریان

 

محصولات راهکار پخش

 

به کمک سیستم فروش و پخش مویرگی، متمرکز، یکپارچه و انعطاف‌پذیر مدیریت کنید.

جزئیات بیشتر

با کمک این ماژول، با استفاده از تبلت و موبایل می‌توانید ضمن تسریع در دریافت و ارسال سفارش به شرکت، زمان تحویل محصول به مشتری را کاهش دهید.

جزئیات بیشتر

به کمک این سیستم، عملکرد پرسنل فروش و پخش را به‌منظور ارزیابی عملکرد و جبران خدمات ساده‌تر کنید.

جزئیات بیشتر

به کمک سیستم مدیریت ظروف امانی، در هر لحظه مانده امانت ظروف به تفکیک مشتریان، کارمندان یا ظروف را مشاهده کنید.

جزئیات بیشتر

به کمک سیستم مدیریت اطلاعات جغرافیایی، مدیران و سرپرستان می‌توانند در زمان پیشبرد فرایند‌های فروش و پخش بر عملکرد کارکنان نظارت کنند.

جزئیات بیشتر