پرتال کارکنان

پرتال کارکنان همکاران سیستم، سازمان‌ها و شرکت‌ها را قادر می‌سازد که ثبت درخواست مرخصی، ثبت حکم ماموریت و مشاهده‌ی گزارش تردد را به‌شکل تحت وب، برای کارمندان خود فراهم کنند.
پرتال کارکنان به‌شکل یکپارچه با ماژول‌های کارگزینی، مرخصی، ماموریت و تردد سیستم مدیریت منابع انسانی همکاران سیستم کار خواهد کرد. این یکپارچگی امکان تایید درخواست‌های مرخصی و ماموریت در سیستم مدیریت منابع انسانی در ماژول مرخصی یا ماموریت را فراهم کرده است.

منافع و مزایا

 • دسترسی تحت وب
 • حذف هزینه‌ی چاپ فرم‌های کاغذی ماموریت و مرخصی که به‌شکل دستی توسط پرسنل و مدیران تکمیل می‌شود
 • کاهش حجم خطاهای کاربری بابت ثبت مرخصی و ماموریت‌ها توسط یک نفر در واحد‌ها
 • حذف فعالیت‌های انتقال فیزیکی فرم‌ها و اطلاعات بین واحد‌ها و کاهش مراجعات پرسنل به واحد منابع انسانی و امور اداری
 • کاهش زمان رسیدگی به درخواست‌های مرخصی و ماموریت با دسترسی آنلاین مدیران به پرتال
 • کاهش هزینه‌های انجام فعالیت‌های موازی بابت ثبت مرخصی و ماموریت در سیستم
 • کاهش هزینه‌ی تهیه‌ی گزارش‌های متعدد برای پرسنل نظیر چاپ مجدد فیش حقوقی و احکام پرسنلی
 • عدم نیاز به تعریف همه‌ی کارکنان به‌عنوان کاربر و تعیین دسترسی در سیستم منابع انسانی و امکان استفاده از نام کاربری تعریف شده در Active Directory

امکانات و ابزارها

 • ثبت درخواست مرخصی به‌شکل تحت وب توسط کارکنان
 • ویرایش و حذف مرخصی‌های تایید نشده
 • ثبت درخواست حکم اعزام ماموریت به‌شکل تحت وب توسط کارکنان
 • ویرایش و حذف حکم اعزام ماموریت‌های تایید نشده
 • مشاهده‌ی فهرست مرخصی‌ها و ماموریت‌ها و وضعیت آن‌ها
 • مشاهده‌ی اطلاعات تردد در بازه‌ی زمانی مشخص توسط کارکنان و مدیران مربوطه
 • مشاهده‌ی احکام پرسنلی تایید شده و فیش حقوق ماهانه توسط کارکنان