نرم افزار خرید و تدارکات

منافع و مزایا

افزایش بهره‌وری سازمان با استفاده از سیستم یکپارچه

سیستم خريد و تدارکات به صورت یکپارچه با سیستم‌های انبار، کنترل بودجه و تامین اعتبار و دارایی ثابت همکاران سیستم، فعالیت‌های مربوط به ثبت و پردازش اطلاعات فرایندهای تامین و خرید کالا و خدمات سازمان را انجام داده و با پشتیبانی از فرآیندهای کلیدی کسب و کار، بهره وری سازمان را افزایش می‌دهد. همچنین انجام بخش عمده فعالیت‌های عملیاتی سازمان توسط سیستم، منجر به کاهش خطا و به‌کارگیری صحیح توانمندی‌های نیروی انسانی می‌شود.

کمک به مدیریت متمرکز و موثر فرایند خرید

سیستم خريد و تدارکات با جمع‌آوری اطلاعات مربوط به فرایندهای خرید از تمام واحدهای سازمان و ذخیره‌سازی آن در یک مرکز به‌صورت یکپارچه، امکان پردازش اطلاعات و دریافت گزارش‌های مورد نیاز را فراهم کرده و به مدیریت متمرکز و موثر‌تر سازمان کمک می‌کند.

مدیریت هزینه‌ها و صرفه‌جویی در منابع سازمان

سیستم خريد و تدارکات با فراهم کردن امکان تجمیع درخواست‌های خرید کالا و خدمات و همچنین امکان تخصیص بهینه فعالیت‌ها و سفارش‌های خرید به کار‌شناسان خرید به مدیریت موثر هزینه‌ها کمک کرده و موجب صرفه‌جویی در منابع سازمان می‌شود.

امکانات و ابزارها

  • ثبت درخواست خرید بر اساس درخواست کالا
  • تجمیع درخواست‌های خرید کالا و خدمات
  • محاسبه و کنترل مقدار سفارش در راه
  •  کنترل بودجه‌ای فرآیند تدارکات بر مبنای وجوه تامین اعتبار شده برای خرید
  • تعریف پارامترهای ارزیابی تامین کنندگان و ارزیابی بر اساس آن
  • تحویل کالا به انبار، مراکز هزینه و یا پروژه‌ها
  • گزارش‌دهی از روند خریدهای انجام شده در بازه‌های زمانی مختلف
  • دسترسی تمامی فرم‌ها به ابزار فرم‌ساز و امکان ساخت و فراخوانی فرم‌های ساخته شده به منظور ثبت اطلاعات مورد نیاز در هر یک از اسناد خرید
  • ساخت گزارش به‌صورت دلخواه بر اساس تمامی اطلاعات ثبت شده در فرایند خرید با استفاده از ابزار گزارش‌ساز
  • تفکیک همه‌ی اطلاعات بر مبنای حساب‌های مستقل اعتبارات هزینه و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای