پرتال توزیع و حمل سیمان

استفاده از پرتال توزیع و حمل سیمان ضمن تسریع در فرآیند توزیع و حمل محصول با در اختیار گذاشتن اطلاعات آنلاین از چگونگی توزیع و حمل منجر به برنامه ریزی بهتر فروش خواهد شد.

با استفاده از  پرتال توزیع و حمل سیمان، باربری ها و موسسات حمل می‌توانند بلافاصله پس از برنامه ریزی تحویل شرکت سیمان، اطلاعات توزیع بارهای مربوط به مشتریان خود را ثبت و به شرکت سیمان اعلام نمایند در مرحله بعد، این اطلاعات توزیع توسط شرکت سیمان بررسی می‌شوند و در صورت تایید، اعلام بارهای نهایی با آدرس مشتری نهایی صادر می‌شود. در مرحله بعد که شروع فرایند حمل بارهاست، موسسه حمل یا پایانه می‌تواند اقدام به تخصیص ماشین به این اعلام بارها کند و حتی با نمایش بارها روی مانیتور، امکان انتخاب بار توسط خود رانندگان را فراهم کند و نهایتا فرآیند ورود کامیون ها برای بارگیری با داشتن نوبت صادره از طریق پرتال و بلافاصله پس از تخصیص ماشین قابل انجام است. در واقع  پرتال توزیع و حمل بستری یکپارچه را برای کمک به ذینفعان داخلی و بیرونی شرکت های سیمانی در اجرای  فرآیندهای اعلام بار تا توزیع و حمل سیمان فراهم می‌کند. بدین ترتیب ساماندهی، یکپارچگی و بهینه سازی فرآیند توزیع و حمل با فرآیند فروش سیمان از رسالت های این سیستم است..

اطلاعات بیشتر در مورد محصول

تسریع در عملیات توزیع بار و کاهش اشتباهات اعلام بار

با استفاده از پرتال توزیع و حمل سیمان موسسات حمل و باربری های طرف قرارداد شرکت سیمان قادر خواهند بود ضمن مشاهده درخواستهای دارای برنامه ریزی،‌ اقدام به ثبت اطلاعات توزیع بار و در نتیجه اعلام بار اولیه به شرکت سیمانی نمایند. همچنین شرکت باربری با مشاهده درخواست ها در هر لحظه می‌تواند اقدام به صدور اعلام بار جدید یا ویرایش اعلام بارهای تحویل نشده نماید.

ایجاد نظم و کاهش اتلاف زمان رانندگان با فرآیند نوبت دهی

از دغدغه های شرکت سیمان نحوه ورود ماشین ها به کارخانه  جهت بارگیری  است. با استفاده از امکان نوبت دهی میتوان ضمن ایجاد نظم از رعایت نوبت توسط رانندگان مطمئن شد.

مدیریت صحیح و کاهش اشتباهات در تخصیص ماشین

پایانه حمل با استفاده از پرتال توزیع و حمل ضمن کاهش اشتباه در تخصیص ماشین میتواند با استفاده از سیستم پلاک خوان و همچنین استفاده از امکان کنترل فاصله زمانی در تخصیص ماشین،‌ از تخصیص ماشین بصورت صوری جلوگیری بعمل آورد.


کنترل توزیع صحیح به مصرف کننده نهایی و دسترسی به اطلاعات مصرف کننده نهایی

با انجام فرآیند توزیع و حمل در پرتال، شرکت سیمان ضمن صرفه جویی در زمان برای تعامل مستقیم با مشتریان و باربری ها، اطلاعات دقیق تر و شفاف تری از مشتریان نهایی و محل تحویل سیمان خواهد داشت.


افزایش رضایت مشتری به دلیل در دسترس بودن اطلاعات توزیع و حمل در هر لحظه

مشتریان در هر لحظه میتوانند از وضعیت بار درخواستی خود مطلع شوند و از طریق پرتال و همچنین پیام کوتاه (SMS) از زمان خروج بار خود و اطلاعات راننده و ماشین حمل کننده مطلع شوند.

 • امکان دسترسی به پرتال از طریق اینترنت
 • امکان تعیین کلمه عبور و نام کاربری برای موسسات حمل،‌باربری‌ها و پایانه‌ها و تعیین حقوق دسترسی مناسب
 • امکان توزیع بار توسط موسسه حمل و باربری بلافاصله پس از  تایید درخواست
 • امکان اعلام بار بیش از یکبار در روز
 • امکان مشاهده وضعیت بارها در هر مرحله از طریق گزارشات
 • استفاده از پلاک خوان برای ورود ماشین‌ها
 • کنترل فاصله زمانی حمل در تخصیص ماشین
 • نمایش اعلام بارها در مانیتورهای پایانه با فرمت دلخواه
 • استفاده از فرآیند نوبت دهی برای بارگیری
 • امکان طراحی فرمت چاپ فرم‌های تخصیص، نوبت، پلاک خوان طبق فرمت دلخواه
 • چاپ اتوماتیک در فرمهای تخصیص ماشین و نوبت دهی طبق فرمت دلخواه
 • در صورت وجود سیستم مدیریت پیام امکان ارسال SMS در تمامی مراحل توزیع و حمل