راهکار نرم‌افزاری همکاران سیستم برای بخش عمومی


مدیریت یکپارچه و متمرکز سازمان‌ها

راهکار یکپارچه همکاران سیستم در بخش عمومی با بهره‌گیری از مجموعه نرم‌افزارهای به روز و تحت وب، عملیات بخش‌های بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، کنترل بودجه و اعتبارات، هزینه‌یابی، مالی، اداری، پشتیبانی و تشکیلاتی دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی، دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و تحقیقاتی، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها را به ‌شکل یکپارچه و متمرکز پوشش می‌دهد.

این سازمان‌ها برای دریافت و مصرف منابع مالی، انجام امور اداری و ارائه‌ی خدمات خود نیازمند اطلاعات به‌روز، دقیق و فرایندهای یکپارچه و هماهنگ هستند تا فعالیت‌هایشان سازمان را با دقت و سهولت پیش ببرند.
راهکاران بخش عمومی ضمن تامین اطلاعات و امکانات لازم برای اجرای درست مسئولیت‌های این سازمان‌ها، اطلاعات موردنیاز مدیران را برای تصمیم‌گیری و اعمال کنترل‌های داخلی و اطمینان یافتن از پیشبرد درست کارها فراهم کرده و فرایندهای گردش کار پشتیبانی می‌کند.راهکاران بخش عمومی همکاران سیستم ضمن تامین اطلاعات و امکانات لازم برای اجرای درست مسئولیت‌های سازمان‌های دولتی، اطلاعات مورد نیاز مدیران را برای تصمیم‌گیری و اعمال کنترل‌های داخلی و اطمینان یافتن از جریان صحیح امور فراهم کرده و پشتیبانی لازم را از فرآیندهای گردش کار میسر می‌سازد. در واقع راهکاران بخش عمومی همکاران سیستم به دستگاه‌های اجرایی در تامین درخواست‌ها و نظارت‌های مورد نیاز قانون‌گذار کمک می‌کند.
همچنین این راهکار دستگاه‌های اجرایی مادر که دارای ادارات استانی و بودجه‌های ملی و استانی هستند، امکان توزیع و کنترل متمرکز بودجه و همچنین انجام تمامی عملیات مالی، اداری و پشتیبانی به ‌شکل مستقل را در ادارات استانی می‌دهد.

 

ویژگی‌های راهکاران بخش عمومی

 • سهولت و دقت در انجام امور و فرایندهای مالی، اداری و پشتیبانی
 • اطمینان از کنترل درست اعتبارات و منابع در اختیار دستگاه‌های اجرایی
 • سرعت بخشیدن به امور و رویه‌های پیچیده و زمان‌بر مالی، اداری و پشتیبانی
 • ایجاد وحدت رویه در سراسر کشور برای یک دستگاه اجرایی و ایجاد بستر کنترل‌های داخلی مناسب
 • بهره‌گیری از پشتیبانی یکپارچه سیستم‌ها در سطح کشور
 • امکان ثبت اطلاعات و اسناد واحدهای تابعه در سراسر کشور به ‌شکل متمرکز در ستاد مرکزی
 • امکان تهیه‌ی گزارش‌های تجمیعی، متنوع و پیشرفته برای مدیران ارشد در زمان مناسب و با دقت بالا
 • امکان ارتباط با سامانه‌های دولتی و بانک‌ها به‌وسیله‌ی وب‌سرویس

 


سبد محصولی راهکاران بخش عمومی

بودجه‌ریزی بر مبنای عملکردبرنامه‌ریزیهزینه‌یابیارزیابی عملکرد
مدیریت مالی و ذی‌حسابیحسابداری تعهدیکنترل بودجه و تامین اعتباردریافت و پرداخت دولتیاموال نوین دولتیدارایی ثابتکنترل مالی قراردادهای پیمانکاریصورت‌های مالی
سرمایه انسانیکارگزینیجبران خدماتمدیریت ترددخدمات الکترونیک گارمندآموزشمدیریت مسیر شغلیبازنشستگیارزیابی عملکردرفاهیات
مدیریت پشتیبانیانبار و حسابداری انبارمدیریت جانمایی کالا در انبارانبار مکانیزه مبتنی بر فناوری RFIDانبار مکانیزه مبتنی بر فناوری بارکدموبایل سرویس انبارخرید و تدارکات داخلیاسناد تجاری تدارکات
فرایارفرم‌سازیکپارچه‌سازگردش‌سازقاعده سازکارنمامدیریت پیام
هوشمندی تجاریداشبورد مدیریتی تحت وبابزار یکپارچه‌سازی اطلاعاتهوشمندی راهکاران همراه
زیرساختکاوشگرحقوق دسترسیچند ارزیچند زبانی

 


سیستم‌های راهکاران بخش عمومی

 • سیستم بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد

  سیستم بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد مطابق با دستورالعمل اجرایی سازمان برنامه و بودجه تولید شده و اهداف موردنظر نظام بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد را پوشش می‌دهد. این راهکار با هدف کمک به دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی برای تهیه بودجه سالانه و ارائه بودجه تعیین شده به سازمان برنامه و بودجه عرضه شده است.

  ویژگی‌های سیستم بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد:

  • ثبت و نگهداری اهداف، راهبردها و برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی
  • ثبت سنجه‌های عملکرد فعالیت‌های پیش‌بینی شده در بودجه دستگاه اجرایی
  • ثبت مقادیر محرک‌های هزینه و تسهیم هزینه‌های پشتیبانی
  • محاسبه‌ی بهای تمام‌شده فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی
  • تهیه‌ی گزارش درختواره اهداف، برنامه‌ها و فعالیت‌ها
  • تهیه‌ی گزارش مقداری و بهای تمام‌شده فعالیت‌ها و برنامه‌های بودجه به تفکیک اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه‌ای دوره‌های مالی (عملکرد، جاری و برآورد)
  • تهیه گزارش هزینه‌ها به تفکیک پرسنلی و غیر پرسنلی
 • سیستم مدیریت مالی و ذی‌حسابی بخش عمومی

  ویژگی‌های سیستم مدیریت مالی و ذی‌حسابی بخش عمومی:

  • امکان مدیریت اطلاعات مالی در سازمان کار کشوری
  • انطباق با نظام حسابداری تعهدی بخش عمومی
  • ارائه گزارش‌های قانونی مانند، سناما، تفریغ بودجه، خرید و فروش فصلی، مطالبات و بدهی‌ها
  • نگهداری و کنترل حساب‌ها و گزارش‌گیری وضعیت و نتایج عملیات تمام منابع مالی تحت کنترل دستگاه‌های اجرایی
  • امکان ثبت و کنترل اسناد خزانه اسلامی
  • اعمال مدیریت درست منابع و مصارف و کنترل بهینه اعتبارات و سایر منابع مالی دستگاه‌های اجرایی با کمک سیستم کنترل بودجه و تامین اعتبار
  • مدیریت بر وجوه نقد و اتخاذ تدابیر لازم برای انجام به‌موقع پرداخت‌ها و وصول و انتقال به هنگام درآمدها و سایر دریافت‌ها، تهیه‌ی خودکار مغایرت بانکی، مدیریت انواع سپرده‌ها، ضمانت‌نامه‌ها و اسناد خزانه با استفاده از سیستم دریافت و پرداخت
  • ثبت و نگهداری اموال دولتی و تهیه‌ی گزارش و مدیریت تمام اموال منقول و غیر منقول و اموال نامشهود دستگاه با کمک سیستم اموال
  • امکان محاسبه استهلاک و نگهداری اطلاعات دارایی‌ها و ثبت اطلاعات ورود و خروج و نقل و انتقال اموال
  • امکان ثبت و نگهداری اطلاعات عاملین ذ‌ی‌حساب
  • امکان صدور سند اتوماتیک از سایر سیستم‌ها
  • کنترل ماهیت حساب‌ها در سطوح مختلف
  • ثبت، نگهداری، کنترل و پردازش رویدادهای مالی مربوط به منابع، مصارف و گزارش آن‌ها در دو طبقه‌بندی گزارش‌های مالی و مدیریتی متناسب با نیازهای دستگاه‌ها، شرکت‌ها، موسسات و دانشگاه‌های دولتی
  • تفکیک تمامی عملیات و اطلاعات حسابداری به تفکیک واحدهای تابعه و عاملین ذیحساب (شعب)
  • مدیریت و کنترل مالی انواع قراردادها و پیمان‌های دستگاه و همچنین مدیریت پرداخت و بررسی صورت وضعیت‌های پیمانکاران با استفاده از سیستم کنترل مالی قراردادهای پیمانکاری

 • سیستم سرمایه انسانی بخش عمومی

  راهکار سرمایه انسانی بخش عمومی کمک می‌کند تا متناسب با نیازهای سازمان‌های دولتی، بخش سرمایه انسانی سازمان را مدیریت کنید، به هنگام تغییر در قوانین یا صدور احکام اصلاحی در ارتباط با تغییرات حکمی و ریالی کارکنان، از اعمال خودکار تغییرات بهره‌مند شوید، گزارش‌ها و خروجی های قانونی را به سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه ارائه کنید، خطاهای احتمالی در محاسبه‌ی جبران خدمات کارکنان را کاهش دهید، با مدیریت مسیر شغلی، سرمایه‌های انسانی سازمان را حفظ کنید و در کنار مدیریت حضور کارکنان، امنیت تردد را هم در سازمان‌تان به‌دست آورید.

  ویژگی‌های سیستم سرمایه انسانی بخش عمومی:

  • پاسخ‌گویی به الزامات قانونی
  • صدور انواع حکم کارگزینی، محاسبه همه عوامل حکمی مربوط به انواع استخدام‌ها با کمک سیستم کارگزینی
  • محاسبه‌ی حقوق و دستمزد در کوتاه‌ترین زمان با امکان تهیه‌ی انواع گزارش‌ها و فایل خروجی با استفاده از سیستم حقوق و دستمزد
  • انعطاف‌پذیری بالا در پیکربندی راهکار
  • پوشش‌دهی تنوع و پیچیدگی‌های نظام‌های جبران خدمات
  • دسترسی در لحظه‌ی کارمندان به اطلاعات مورد نظر و ثبت درخواست‌ها
  • تعریف و اعمال سیاست‌های کنترل تردد کارکنان
  • برگزاری دوره‌های آموزشی براساس نیازسنجی شغلی و نگهداری سوابق مرتبط
  • پردازش سریع و شناسایی کارکنان مشمول ارتقا و ترفیع و تسهیل در اجرای فرآیند مربوط به آن
  • اجرای مناسب سیاست‌های مصوب در این بخش و افزایش رضایت کارکنان

 • سیستم پشتیبانی بخش عمومی

  سیستم پشتیبانی بخش عمومی همکاران سیستم، مسئولیت کنترل فرایند خرید، ورود، خروج، نگهداشت و ارائه‌ی اطلاعات و گزارش‌های منسجم و به‌هنگام از موجودی کالاهای تحت کنترل دستگاه‌های اجرایی را به‌شکل تعدادی و ریالی به‌عهده دارد. این راهکار انجام تمامی فرایندهای مرتبط با برنامه‌‌‌‌‌ریزی سفارش کالا، رسید کالا، جابه‌جایی‌های درون‌سازمانی کالا، تغییرات کالا، تعریف محل دقیق کالا و ویژگی‌های فنی آن، تحویل کالا به بخش‌های مرتبط سازمانی براساس درخواست‌های ثبت شده به‌منظور مصرف، فروش و نیز صدور سند حسابداری و… را پوشش می‌دهد. افزون‌بر این، عملیات انبارگردانی و درنهایت عملیات بستن سال مالی را به‌شکل تعدادی و ریالی توسط این راهکار انجام می‌شود.

  ویژگی‌های سیستم پشتیبانی بخش عمومی:

  • پوشش‌دهی انواع فرآیند خرید کالا و خدمات (جزئی و استعلامی)
  • ارزیابی تامین کنندگان و محاسبه امتیاز نهایی
  • دسته بندی و اولویت‌بندی درخواست خرید
  • ثبت فاکتور خرید و ارسال درخواست پرداخت به واحد مالی
  • کنترل‌ بودجه درخواست‌های خرید در فرایند رسیدگی
  • امکان تعریف انبار و ایجاد اسناد انبار، منطبق با فرایندهای هر سازمان
  • امکان ارائه گزارش‌های متنوع، مرور، کاردکس، کنترل و آنالیز اطلاعات از موجودی تعدادی و مبلغی و اسناد انبار
  • امکان ثبت عامل کنترل موجودی، رزرو کالا، پشتیبانی از کالای مشابه و جایگزین و انواع روش‌های قیمت‌گذاری قانونی اسناد صادره
  • کاهش خطاپذیری به دلیل کاهش دخالت نیروى انسانى و ورود اطلاعات از طریق ترمینال دستی (Hand Held) به‌وسیله‌ی راهکار انبار مکانیزه
  • سرعت بالا به همراه صحت بیش‌تر اطلاعات از طریق راهکار انبار مکانیزه

 • راهکار اتوماسیون اداری همکاران سیستم

  سیستم اتوماسیون اداری تحت وب همکاران سیستم ضمن ساماندهی فرایندهای سازمانی، امکان انجام مکاتبات اداری را به‌شکل الکترونیک از هر نقطه جغرافیایی با سرعت بالا، سهولت کاربری و در محیطی امن فراهم می‌کند. سیستم اتوماسیون اداری تحت وب همکاران سیستم با ایجاد بستری مناسب برای ثبت و گردش‌نامه و انواع فرم‌های سازمانی، پیگیری دقیق، گزارش اقدامات لازم و مدیریت بهینه‌ی جلسات، ضمن سرعت بخشیدن به روند مکاتبات درون سازمانی، امکان تعامل الکترونیک برون سازمانی را نیز فراهم می‌کند. مجموعه این امکانات با بهره‌گیری از برترین فناوری‌های تولید نرم‌افزار، با کاربری ساده و امنیت بالا ساخته شده است.

  اطلاعات بیش‌تر درباره‌ی سیستم اتوماسیون اداری همکاران سیستم

   

 • هوشمندی راهکاران

  هوشمندی راهکاران همکاران سیستم، بستر نرم‌افزاری هوشمندی تجاری است که با سیستماتیک کردن فعالیت‌های تجمیع و یکپارچه‌سازی اطلاعات و ارائه‌ی داشبوردهای مدیریت تحلیلی، نظام کارآمد تصمیم‌گیری را به شکلی پایدار در اختیار سازمان قرار می‌دهد. با کمک هوشمندی راهکاران، داده‌های پراکنده و انبوه سازمان از منابع اطلاعاتی مختلف به وسیله فناوری‌های تجمیعی و تحلیلی BI به اطلاعات طبقه‌بندی شده با ساختاری مناسب برای گزارش‌گیری تحلیلی و مدیریتی تبدیل می‌شود. این اطلاعات از طریق داشبوردهای مدیریتی تحت وب، در هر زمان و هر مکانی، همراه با امکان نمایش روی تلفن‌های هوشمند و تبلت‌ها در اختیار مدیران و تحلیل‌گران سازمان قرار می‌گیرد. این نرم‌افزار در جایگاه دستیاری قابل اعتماد و همیشه حاضر، توان مدیریتی و تحلیلی سازمان را افزایش می‌دهد.

   

  اطلاعات بیش‌تر درباره‌ی هوشمندی راهکاران

 • فرایار راهکاران
  • با فرایار راهکاران می‌توانید به شکل سیستمی، فرایندها را تعریف و فعالیت‌ها را با اهداف کلان سازمان‌تان هم‌سو کنید، قوانین کسب‌و‌کارتان را به راهکاران اضافه کنید و در کم‌ترین زمان فعالیت‌های سازمان‌تان را توسعه دهید.
  • با ابزار فرم‌ساز به سادگی و در بستر وب، فرم‌های موردنیازتان را توسعه دهید و با drag & drop کردن فیلدها، محل قرار گرفتن هر فیلد را در هر فرم مدیریت کنید. فرم‌های ساختهِ‌شده می‌توانند با فرم‌های موجود در سیستم‌های راهکاران یکپارچه شوند.

   

  اطلاعات بیش‌تر درباره‌ی فرایار راهکاران

 • سامانه سفارش و تحویل غذا

  تهیه‌ی غذای کارکنان، دراختیار داشتن گزارش‌های دقیق و سریع از تعداد غذاهای رزرو شده، تحویل داده شده، وضعیت سالن‌های خالی و گزارش‌های مالی از موضوعات مهم و هزینه‌بر درسازمان‌هاست.
  سامانه مدیریت سفارش و تحویل غذای همکاران سیستم، با به‌کارگیری تکنولوژی وب، فناوری RFID و بیومتریک، همه‌ی فرایند سفارش و تحویل غذا را به‌شکل مکانیزه و با روشی نوین مدیریت می‌کند.

  • ویژگی‌های سامانه سفارش و تحویل غذا
  • ارتباط با ماژول مدیریت تردد و دریافت غذا براساس شیفت‌های کاری
  • امکان مدیریت چندین غذاخوری، تعریف منوهای روزانه متنوع برای هر غذا خوری
  • امکان تعیین محدوده زمان مجاز برای سفارش‌گیری، سفارش غذا در بازه‌های زمانی روزانه، هفتگی و ماهانه و امکان انتخاب وعده‌ی غذایی
  • امکان تعریف غذای رزرو، مهمان و اضافه و نمایش غذاهای اضافه پرسنل و مهمان به‌شکل تفکیک شده با امکان تحویل
  • تهیه و نمایش صورت‌حساب برای ثبت در جبران خدمات