ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی
ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی

راهکار تعهدی بخش عمومی همکاران سیستم

همکاران سیستم، با شناخت کامل از مفاهیم مرتبط با نظام مالی تعهدی در حوزه‌ی دولت، راهکاری یکپارچه و موثر برای پیاده‌سازی نظام مالی تعهدی ارائه کرده است. این راهکار شامل دوره‌های آموزشی منطبق با نیازهای نظام مالی تعهدی، نرم‌افزارهای یکپارچه و کارآمد برای پیاده‌سازی نظام مالی جدید و مشاوره‌ی موثر برای استقرار بهینه و کامل سیستم‌هاست که بستری مناسب را برای پیاده‌سازی آسان، سریع و دقیق نظام مالی تعهدی در بخش عمومی ایجاد می‌کند.
نظام مالی بخش عمومی کشور در سال ۱۳۹۴، تحولی اساسی داشته و از نظام مالی نقدی، به سمت اجرای تدریجی نظام مالی تعهدی حرکت کرده است. تغییر نظام مالی بخش عمومی، تاثیر درخور توجهی بر استانداردها، فهرست حساب‌ها، روش‌های گردش عملیات، دستورالعمل‌های حسابداری و شیوه‌ی رسیدگی و گزارش‌گری مالی خواهد داشت.
در سال‌های گذشته، دستگاه‌‌های مختلف دولتی از جمله برخی از نهادهای حاکمیتی، که به‌شکل هم‌زمان تابع قوانین نظام‌های مالی تعهدی و نقدی هستند، به بهره‌برداری از راهکارهای نرم‌افزاری ملزم شدند که هم‌زمان پاسخ‌گوی نیازهای تعهدی و نقدی این سازمان‌ها باشد.
همکاران سیستم، تنها شرکتی است که از سال‌های گذشته، به‌واسطه‌ی همکاری با نهادهای فوق، تجربه‌ی ارائه‌ی راهکار برای اجرای نظام‌های نقدی و تعهدی به‌شکل هم‌زمان را دارد.
راهکار بخش عمومی همکاران سیستم تمام الزامات و نکات مورد نیاز برای پیاده‌سازی نظام مالی تعهدی و هم‌چنین نیازهایی را که در آینده در بخش‌هایی هم‌چون حقوق و دستمزد، دارایی‌های ثابت، انبار و بهای تمام شده ابلاغ می‌شوند، به‌طور کامل و جامع پوشش می‌دهد.

منافع و مزایا

 • نظام مالی تعهدی را در تمام فرآیند مالی خود و نه فقط در بخش حسابداری، پیاده‌سازی کنید.
 • گزارش‌های قانونی و مدیریتی بر مبنای نظام مالی تعهدی همانند صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکرد تفریغ بودجه را در اختیار داشته باشید.
 • صورت‌برداری، ارزش‌گذاری و استهلاک دارایی‌های ثابت را به‌طور دقیق و موثر محاسبه کنید.
 • موجودی کالا و ذخیره سنوات خدمت کارکنان در سال‌های مختلف را مدیریت کنید.

امکانات و ابزارها

 • صدور اسناد حسابداری به‌شکل اتوماتیک بر مبنای نظام‌های مالی نقدی و تعهدی
 • ثبت اطلاعات بودجه‌ی عملیاتی بر مبنای موافقت‌نامه‌های متبادله
 • تخصیص و دریافت اعتبار بر مبنای بودجه عملیاتی
 • تامین اعتبار و ثبت هزینه‌های پرداختنی غیرقطعی و قطعی تعهدی به‌شکل اتوماتیک
 • ثبت درآمدهای بخش عمومی به‌محض تحقق درآمد و پیش از دریافت وجه
 • صورت‌برداری دارایی‌های ثابت و محاسبه‌ی استهلاک آن‌ها بر مبنای ماده ۱۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم به‌همراه پیروی از الزامات نظام نوین اموال دولتی
 • محاسبه و نگهداری موجودی کالا براساس روش‌های استاندارد ثبت موجودی کالا همانند FIFO، میانگین و شناسایی ویژه
 • محاسبه و گزارش‌گری ذخیره‌ی بازخرید سنوات کارکنان
 • گزارش‌گری نقدی به‌همراه گزارش‌گری از نظام مالی تعهدی به‌شکل هم‌زمان
 • تهیه‌ی گزارش‌های صورت‌های مالی مورد تایید سازمان حسابرسی بر مبنای نظام مالی تعهدی و صورت‌های مالی تملک دارایی‌های
 • سرمایه‌ای بر مبنای نظام مالی نقدی
 • تهیه‌ی گزارش‌های تفریغ بودجه بر مبنای الزامات مدنظر دیوان محاسبات کشور