صورت‌های مالی

ماژول صورتهای مالی با ایجاد امکان تعریف یک الگوی مناسب برای تهیه این گزارشات ، در راستای تهیه سریع‌تر و دقیق تر صورت‌های مالی به سازمان‌ها وواحدهای تجاری کمک می کند.

ماژول صورت های مالی اطلاعات مورد نیاز صورت های مالی را از ماژولهای دیگر دریافت کرده و در قالبهای تعریف شده توسط کاربر طبقه بندی می کند، در این ماژول صورت های مالی به همراه یادداشت‌های پیوست دوره های مختلف قابل تهیه خواهد بود.

اطلاعات بیشتر در مورد محصول

کاهش زمان و هزینه تهیه صورت های مالی برای موسسات و شرکت ها

معمولا الگوی تهیه صورتهای مالی در  دوره های مختلف تغییر زیادی نمی کند ، با طراحی الگوی مناسب توسط کاربر، تهیه صورتهای مالی در دوره های مالی بسیار سریع و کم هزینه خواهد بود.

افزایش قابلیت اطمینان به صورت های مالی و کاهش خطاهای احتمالی  

با توجه به اینکه اطلاعات صورتهای مالی در این ماژول به طور مستقیم از ریز اطلاعات ثبت شده در ماژولهای دیگر تهیه می شود، دقت تهیه صورتهای مالی به شکل قابل توجهی افزایش می یابد.

امکان تهیه صورت های مالی میان دوره ای برای دوره های دلخواه

امکان تعریف دوره های مالی مختلف در محصولات نسل سوم، ماژول صورتهای مالی را قادر خواهد ساخت که صورتهای مالی میان دوره ای را تهیه نماید.

 • تهیه گزارش های اصلی شامل تراز نامه ، صورت سود و زیان ، سود و زیان انباشته ، سود و زیان جامع و جریان وجوه نقد
 • تهیه یادداشت های پیوست صورت‌های مالی با فرمتهای ساده و ماتریسی
 • امکان تهیه صورت های مالی با استفاده از استاندارد های مختلف.
 • امکان ثبت کاربرگ های تعدیلی
 • تهیه کتابچه صورت های مالی با امکان گرد کردن ارقام در سطح هزار یا میلیون ریال
 • امکان تجدید ارائه  اقلام گزارش شده در دوره قبل (پشتیبانی از تعدیلات سنواتی)
 • استخراج گزارش ها در فرمتWORD  و EXCEL
 • امکان استخراج صورت های مالی با فرمت XBRL
 • امکان ردیابی مبلغ هر سرفصل در سطح حساب کل ، معین و سطوح تفصیلی .
 • امکان قطعی کردن گزارشات تهیه شده در هر دوره .
 • امکان تعریف دوره های زمانی مختلف برای تهیه صورت های مالی در طول یکسال مالی .
 • تفکیک اقلام با اهمیت از کم اهمیت دریادداشت های پیوست.
 • تهیه صورت های مالی مقایسه ای با امکان مقایسه اقلام صورت های مالی دوره جاری با هر یک از دوره های تعریف شده در گذشته.