حسابداری تلفیقی

با راهکار حسابداری تلفیقی همکاران سیستم، محاسبات پیچیده‌ی تلفیق را با سرعت، سهولت و دقت انجام دهید.

شرکت‌های هلدینگ برای دستیابی به تصویری واضح و قابل اتكا از وضعیت مالی شرکت مادر، نیازمند در اختیار داشتن صورت‌های مالی شرکت‌های زیرمجموعه هستند؛ اما اطلاعات هر یک از این صورت‌های مالی به‌شکل جداگانه، برای این شرکت‌ها کافی نیست و برای مشاهده‌ی آن‌ها در قالب شخصيت واحد اقتصادي، به تجمیع و تلفيق صورت‌های مالی نیاز است. علاوه بر آن بر اساس استانداردهای گزارشگری مالی، شرکت‌های هلدینگ برای افشای موثرتر اطلاعات و کمک به استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در تصمیم‌گیری، ناگزیر به ارائه صورت‌های مالی تلفیقی خود و شرکت‌های زیرمجموعه هستند.
به دلیل پیچیدگی‌های فرآیند حسابداری تلفیقی- از تجمیع اطلاعات و یکسان سازی سرفصل‌های مالی تا انجام محاسبات پیچیده تلفیق- سیستماتیک بودن فرآيند تجميع و محاسبات تلفیق، علاوه بر افزایش دقت و امکان اثبات محاسبات، سرعت انجام فرآیند را بيش‌تر خواهد كرد؛ هم‌چنین از آنجا که همه‌ی اطلاعات کاربرگ‌های تلفیق در دیتابیس شرکت ثبت و نگهداری می‌شود، دسترسی به سابقه‌ی عملیات تلفیق سال‌های قبل هم به راحتی میسر است و اطلاعات مقایسه‌ای نیز همواره در اختیار مدیران مالی قرار خواهد داشت.
استفاده از یک راهکار سیستمی کمک می‌کند تا تهیه‌ی صورت‌های مالی تلفیقی، با دقت، سرعت، قابلیت اتکا و سهولت بیش‌تر و در بازه‌های زمانی کوتاه‌تری انجام شود.

در راهکار حسابداری تلفیق همکاران سیستم، پس از شناسایی نیازمندی‌های متناسب با ابعاد کسب‌وکار، وضعیت صورت‌های مالی و فرآیندهای مالی هلدینگ و شرکت‌های زیر مجموعه، روش‌های زیر برای استقرار سیستم‌ها قابل اجرا است:

 •  پیاده‌سازی سیستم در شرکت‌های هلدینگ با ساختارهای مالی متنوع
 •  پیاده‌سازی سیستم در وضعیت يکسان نبودن سرفصل‌هاي مالی شرکت‌های زیرمجموعه
 • پیاده‌سازی با وجود یکسان نبودن ابزار تهیه‌ی صورت‌های مالی در شرکت‌های زیرمجموعه

اطلاعات بیشتر در مورد محصول

 • ارائه‌ی به‌موقع صورت‌های مالی تلفیقی با قابلیت اتکای مناسب از طریق کاهش با اهميت خطای ورود اطلاعات در فرآیندی ساده
 •  تسهیل محاسبات سرقفلی، درصد مالکیت گروه، سهم اقلیت و... در ساختارهای پیچیده‌ی سرمایه‌گذاری
 •  سرعت‌بخشی به تهیه‌ی صورت‌های مالی تلفیقی با تجمیع مکانیزه اطلاعات
 •  نگهداری سوابق محاسبات تلفیق (مانند سرقفلی) و تسهیل اثبات محاسبات به حسابرسان
 •  نگهداری سوابق صورت‌های مالی تلفیقی و مدیریت سوابق اطلاعات
 •  پاسخ‌گویی به الزامات قانونی در زمان مقرر
 •  حل‌و‌فصل مغایرت بین شرکت‌ها از طریق زبان مشترک
 •  توسعه‌ی دانش فنی حسابداری تلفیقی در بدنه‌ی سازمان از طریق کارکردهای سیستم
 •  تهيه‌ی گزارش‌های اثبات محاسبات تلفيق به جزييات مورد نياز حسابرسان، شامل: گزارش‌های مبادلات درون-گروهی و حساب‌های فی‌مابین و خدمات، سرقفلی، درصد اقلیت و سهم اقلیت از حقوق صاحبان سهام، استهلاک مازاد ارزش منصفانه و مازادهای خارج شده است.
 • گردآوری مکانیزه‌ی اطلاعات درون‌گروهی و انتقال آن‌ها به بانک اطلاعات شرکت‌های صلی و میانی بر بستر اینترنت
 • امکان مغایرت‌گیری اتوماتیک، با تعریف زبان مشترک بین شرکت‌ها
 • محاسبه سرقفلی و درصد اقلیت در ساختارهای پیچیده سرمایه گذاری، از حقوق صاحبان سهام (سرمایه – اندوخته‌ها- سود انباشته- مازاد تجدید ارزیابی) و صدور اسناد مربوط به آن.
 • صدور اسناد تلفیقی از قبیل: حذف حقوق صاحبان سهام، استهلاک سرقفلی، حذف مبادلات درون گروهی(با در نظر گرفتن حقوق اقلیت) و . . .
 • محاسبات و صدور اسناد مربوط به شناسایی ؛ خروج و مستهلک نمودن مازاد ارزش منصفانه دارایی های ثابت و سایر داریی ها و بدهی ها به تفکیک شرکت‌های گروه
 • محاسبه سود های تحقق نیافته در فرآیند مبادلات و حساب‌های فی مابین مبتنی بر اطلاعات سیستمی.
 • تجمیع صورت‌های مالی و ارائه گزارش‌ها و خروجی اکسل به تفکیک یادداشت‌ها برای صورت‌های مالی تجمیعی
 • وجود گزارشات اثباتی برای ارائه به حسابرس شامل گزارشات مبادلات درون گروهی و حسابهای فی مابین و خدمات ؛ گزارش یادداشت سرقفلی و گزارش اثباتی محاسبات ؛ گزارش اثباتی شناسایی درصد اقلیت و سهم اقلیت از حقوق صاحبان سهام ؛ گزارش اثباتی محاسبات استهلاک مازاد ارزش منصفانه و مازاد های خارج شده.
 • ارائه‌ی خروجی صورت‌های مالی تلفیقی و یادداشت‌های همراه