حسابداری تلفیقی

با راهکار حسابداری تلفیقی همکاران سیستم، افزون‌بر بهره‌مندی از کارکردهای سیستم، به دانش فنی تهیه‌ی صورت‌های مالی تلفیقی در سازمان‌تان دست می‌یابید.

راهکار حسابداری تلفیقی همکاران سیستم، بستر تهیه مکانیزه‌‌‌ی صورت‌‌‌های مالی تلفیقی را در سازمان‌‌‌ها فراهم می‌‌‌کند. این راهکار بر پایه‌‌ی نیازمندی‌‌های خاص تلفیق از جمله ساده‌‌سازی فرآیند تهیه صورت‌‌های مالی تلفیقی و مطالعه‌‌ی فرآیند تهیه‌‌ی دستی صورت‌‌های مالی تلفیقی، قوانین، استانداردها و نیازهای هولدینگ‌‌ها، تولید شده است.

اطلاعات بیشتر در مورد محصول

  • ارائه به‌موقع صورت‌های مالی تلفیقی قابل اتکا
  • تسهیل محاسبات سرقفلی، درصد مالکیت گروه، سهم اقلیت و... در ساختارهای پیچیده‌ی سرمایه‌گذاری
  • گردآوری مکانیزه و به‌موقع اطلاعات از شرکت‌های فرعی 
  • سرعت‌بخشی به تهیه‌ی صورت‌های مالی تلفیقی با تجمیع مکانیزه اطلاعات
  • نگهداری سوابق محاسبات تلفیق (مانند سرقفلی) برای تسهیل در اثبات محاسبات آتی به حسابرسان
  • نگهداری سوابق صورت‌های مالی تلفیقی
  • پاسخ‌گویی به الزامات قانونی در زمان مقرر


گردآوری اطلاعات درون‌‌‌‌گروهی؛ به‌‌‌‌سرعت، به‌‌‌‌سادگی و با دقت بالا

در راهکار حسابداری تلفیقی، گردآوری اطلاعات درون‌‌‌‌گروهی و انتقال آن‌‌‌‌ها به دفتر شرکت‌‌‌‌های اصلی، میانی و فرعی بر بستر اینترنت انجام می‌‌‌‌شود و زمان فرآیند کاری را بسیار کاهش می‌‌‌‌دهد.

مغایرت‌گیری اتوماتیک؛ با تعریف زبان مشترک بین شرکت‌‌‌‌ها

راهکار حسابداری تلفیقی، تطبیق اطلاعات جمع‌‌‌‌آوری شده‌‌‌‌ی شرکت‌‌‌‌های گروه و مغایرت‌‌‌‌گیری آن‌‌‌‌ها را با توجه به تعریف زبان مشترک برای هر نوع مبادله، به‌‌‌‌شکل اتوماتیک و در کم‌‌‌‌ترین زمان ممکن انجام می‌‌‌‌دهد.

تهیه‌ی صورت‌‌‌‌های مالی تلفیقی با اطمینان از روایی اطلاعات؛ در کوتاه‌‌‌‌ترین زمان ممکن و به‌‌‌‌سادگی

با راهکار حسابداری تلفیقی، تجمیع صورت‌‌‌‌های مالی جمع‌‌‌‌آوری شده، یک‌‌‌‌بار برای نخستین دوره انجام می‌‌‌‌شود و در دوره‌‌‌‌های بعد، تنها نگاشت سرفصل‌‌‌‌های تغییریافته انجام خواهد شد.

پاسخ‌‌‌‌گویی به حسابرسان برای اثبات محاسبات تلفیقی؛ با سرعت و دقت بالا

گزارش‌‌‌‌های اثباتی راهکار حسابداری تلفیقی، شامل گزارش‌‌‌‌های مبادلات درون‌‌‌‌گروهی و حساب‌‌‌‌های فی‌‌‌‌مابین و خدمات، سرقفلی، درصد اقلیت و سهم اقلیت از حقوق صاحبان سهام، استهلاک مازاد ارزش منصفانه و مازادهای خارج شده است.