تسهیلات مالی

ماژول تسهیلات مالی امکان ثبت و نگهداری اطلاعات مرتبط با تسهیلات بانکی دریافتی را مهیا نموده و گزارشات لازم در مورد وضعیت تسهیلات را ارائه می نماید.

دریافت تسهیلات مالی در فرآیند دریافت وجوه نقد و بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی در فرآیند پرداخت وجوه نقد قرار می گیرد از این رو این ماژول ارتباط تنگاتنگی با ماژول دریافت و پرداخت دارد.

اطلاعات بیشتر در مورد محصول

نگهداری اطلاعات تسهیلات مالی با جزئیات مربوط به تسهیلات و امکان گزارش‌گیری از وضعیت تسهیلات دریافتی

در صورت عدم وجود یک ماژول تخصصی برای تسهیلات بانکی امکان نگهداری جزئیات مربوط به تسهیلات غیرممکن یا دشوار خواهد بود، راهکار تسهیلات مالی این امکان را مهیا می کند که همواره اطلاعات جامعی از وضعیت تسهیلات دریافتی به راحتی در دسترس باشد. اطلاعاتی مانند مشاهده مانده اصل و بهره تسهیلات دریافتی.

پشتیبانی کامل از عملیات شعبه‌های متمرکز(چند شعبه‌ای)

بسیاری از سازمان‌ها با هدف گسترش کسب و کار خود، شعبه‌های متعددی را در مناطق جغرافیایی مختلف تاسیس می‌کنند. راهکار تسهیلات، امکاناتی نظیر ثبت و نگهداری اطلاعات قراردادها، محاسبات مربوط به آنها و انجام صدور سند حسابداری به تفکیک شعبه‌ها را در اختیار سازمان ها قرار می‌دهد.

چند ارزی

ویژگی چند ارزی به عنوان یک برتری عمومی در کلیه ماژول‌های راهکاران مطرح است. راهکار تسهیلات مالی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و قابلیت مدیریت، کنترل و گزارش‌دهی تسهیلات دریافتی، به تفکیک ارزهای مورد نظر را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

تصمیم گیری در مورد نحوه و زمان دریافت تسهیلات

ماژول تسهیلات با ارائه گزارش‌ها و آلارم‌های لازم ریسک عدم پرداخت به موقع اقساط را کاهش می‌دهد .

 • امکان ثبت  دریافت انواع تسهیلات
 • امکان دریافت تسهیلات در چند نوبت
 • امکان دریافت تسهیلات با ارزهای متفاوت و تسویه آن با ارز دلخواه
 • محاسبه حصه جاری تسهیلات دریافتی
 • محاسبه هزینه بهره اقساط سررسید شده و سررسید نشده
 • باز پرداخت تسهیلات بانکی به صورت نقد یا اسناد بهادار
 • امکان باز پرداخت اقساط پیش از سررسید قسط
 • محاسبه ذخیره جریمه تاخیر پرداخت نشده
 • امکان شناسایی بخشودگی بهره در صورت پرداخت پیش از موعد
 • امکان باز پرداخت یک قسط در چند نوبت به تفکیک اصل و بهره
 • امکان شناسایی جریمه بهره در صورت باز پرداخت پس از سررسید
 • امکان تغییر و تعدیل مقادیر بهره
 • ثبت خودکار اسناد حسابداری تسهیلات
 • مشاهده وضعیت باز پرداخت ها و مانده اصل ، بهره و جریمه  مبالغ پرداخت شده