پورسانت فروش

ارزیابی ساده و سریع عمکلرد پرسنل فروش و پخش

ماژول پورسانت فروش با امکان تعیین اهداف فروش، فرایند ارزیابی عملکرد پرسنل فروش و پخش را به منظور محاسبه پورسانت فروش مطابق با آیین نامه پورسانت، ساده و آسان کرده و با استفاده از محیط فرمول نویسی و بکارگیری اطلاعات متنوع سیستم‌ها، مدیران سازمان را در جهت اعمال سیاستهای تشویقی و بازدارنده در عملکرد پرسنل یاری می دهد.

ماژول پورسانت فروش به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریتی در ارزیابی عملکرد و جبران خدمات پرسنل فروش و پخش، مسائل و مشکلات زیر را برطرف خواهد کرد:

 • فرایند ارزیابی عملکرد و محاسبه پورسانت بازاریاب و ویزیتور فرآیندی وقتگیر، پیچیده و زمانبر بوده و شرکتها نیاز دارند تا این پروسه در زمان مناسب و کوتاه صورت گیرد.
 • به دلیل وجود محاسبات زیاد معمولا اشکالات و اشتباهات انسانی در این فرایند زیاد بوده و منجر به ایجاد تعارضات کاری می‌شود، بنابراین فرایند ارزیابی و محاسبه باید از دقت عمل کافی برخوردار باشد و منجر به ایجاد مشکلات و مسائل جانبی نشود.
 • در بسیاری از شرکت‌ها براساس دریافت بازخورد، روش‌های ارزیابی و محاسبه کمیسیون ویزیتور و فروشنده تغییر یافته و گاه با توجه به اینکه پارامترهای زیادی در این محاسبات دخیل هستند، پیچیدگی زیادی پیدا می‌کند. در این شرایط شرکت‌ها نیاز دارند فرمول پورسانت از انعطاف پذیری زیادی برخوردار باشد به گونه‌ای که بتوان به ساده‌ترین شکل ممکن پیچیده‌ترین محاسبات را انجام داد.
 • اطلاعات موثر در محاسبه کمیسیون فروش به صورت متناوب تغییر می‌کنند و محاسبه نهایی نیز ممکن است دچار تغییر شود، این موضوع ایجاب می‌کند که ارزیابی عملکرد و محاسبه پورسانت با آخرین اطلاعات و براساس آخرین وضعیت صورت بگیرد و اگر تغییری در آنها رخ داد بتوان اثر آنرا در محاسبات با حفظ سوابق منعکس کرد.

اطلاعات بیشتر در مورد محصول

اعمال سیاست‌های مدیریتی شرکت در قالب مدلهای ارزیابی و پورسانت پرسنل

در شرکت‌هایی که فعالیت فروش و توزیع دارند، موضوع ارزیابی عملکرد کارکنان فروش از اهمیت بسزایی برخوردار است، این موضوع آنقدر مهم است که شرکت‌ها بخش عمده‌ای از پرداخت‌های به کارکنان خود را براساس ارزیابی دوره‌ای عملکرد فروش و توزیع آنها انجام می‌دهند و یکی از مبناهای مهم در سیاست‌گذاری و ادامه همکارای در مورد ایشان نتایج ارزیابی عملکرد آنان است. مدیران شرکت‌ها نگران هستند که آیا سیاست‌های تدوین شده برای بهبود عملکرد و افزایش درآمد فروش به درستی اجرا می‌شوند و آیا تغییرات در رویه‌ها به سرعت اعمال می‌شوند. ماژول پورسانت فروش ابزاری منعطف و قدرتمند است تا به کمک آن سیاستهای تدوین شده در محدوده پورسانت فروش در اسرع وقت و با دقت اجرایی شوند.

کاهش زمان و خطا در انجام محاسبات پورسانت

با استفاده از این ماژول، محاسبات پورسانت در کمترین زمان ممکن و بصورت کاملا اتوماتیک و یکپارچه با سایر ماژول‌ها صورت گرفته و ضمن کاهش زمان صرف شده بابت انجام عملیات استخراج اطلاعات اولیه و محاسبه پورسانت ، خطاهای رایج انسانی را نیز حذف می‌کند.

مقایسه عملکرد با اهداف فروش

دستیابی به اهداف تعیین شده برای هر یک از پرسنل فروش، مهمترین ملاک برای ارزیابی و پرداخت پورسانت است. امکان تعیین اهداف مختلف به صورت مبلغی و مقداری و با بکارگیری ابعاد مختلف فعالیت بر روی محصولات، مشتریان و دیگر ویژگی‌ها از جمله منافعی است که ماژول پورسانت فروش در اختیار مدیران سازمانها قرار می‌دهد.

وجود شاخص‌های مناسب برای ارزیابی عملکرد پرسنل فروش

در دل هر روش ارزیابی و تعیین پورسانت و پاداش و قرارداد پورسانت، سیاستهای کلان شرکت‌ها کاملا مشهود و مشخص است، مثلا پرداخت پورسانت و پاداش بیشتر برای کالاهای کم فروش(برای ترقیب فروشندگان به فعالیت بیشتر روی این محصولات و خرید بیشتری مشتریان)، پورسانت و پاداش کمتر برای کالاهای خوش فروش(چون خود این محصولات به اندازه کافی متقاضی دارند و نیاز به پورسانت بالا برای پیشبرد فروش ندارند)، پورسانت کمتر روی فروشهای غیرنقدی، یا شرایط بهتر برای فروش به گروه مشتریان خاص(برای نفوذ در بازار)، پورسانت بیشتر برای فروش به مشتریان جدید و یا حتی جریمه بابت نفروختن به یک مشتری خاص طی مقطع زمانی مشخص.

استفاده از فرمول‌های متنوع و پیچیده و محاسبه دقیق پورسانت

انجام یک ارزیابی دقیق نسبت به عملکرد پرسنل فروش، نیازمند طراحی مدلها و فرمول‌هایی است که بتوان به خوبی نتیجه فعالیت آنها را محک زده و پورسانتی متناسب با تلاش و فعالیت آنها پرداخت کرد. محیط فرمول نویسی نرم افزار پورسانت فروش زمینه محاسبات دقیق و متناسب با تلاش و عملکرد پرسنل فروش را فراهم می‌سازد.  

هدف گذاری و عوامل پورسانت

 • امکان تعریف اهداف فروش مبلغی و مقداری با پارامترهای مختلف
 • امکان تعریف دوره های مختلف محاسبه پورسانت و جداول پایه و ضرایب پورسانت
 •  امکان ورود اطلاعات جداول پایه و ضرایب به تفکیک دوره محاسباتی پورسانت
 • امکان تعریف شاخص های مورد نظر مدیر و ارزیابی مستقل از سیستم به عنوان عامل ورودی
 • امکان تعریف عوامل عملکردی کارمند به تفکیک نقش های کارمند فروش
 • امکان تعریف فرمول محاسبه برای عوامل پورسانت در یک محیط فرمول نویسی و منعطف
 • ارزیابی عملکرد فروش، محاسبه پورسانت و درصد ویزیتور و سایر کارمندان
 • امکان محاسبه پورسانت برای نقش های مدیر، ویزیتور، مامور توزیع، مامور وصول، فروشنده گرم، راننده و سایر نقش‌ها
 • یکپارچگی با حوزه منابع انسانی و امکان استفاده از نتایج محاسبه پورسانت در عوامل ماژول جبران خدمات
 • شاخص‌ها و اطلاعات مبنای پورسانت

 • استفاده از اطلاعات فروش شامل فروش کل، برگشت از فروش و فروش خالص بصورت مقداری و مبلغی 
 • استفاده از اطلاعات آمار فروش و ویزیت شامل تعداد مشتری فاکتور شده، تعداد فاکتورها، اقلام فاکتورها، مشتری ویزیت شده، تعداد سفارش‌ها و اقلام سفارش‌ها
 • استفاده از اطلاعات سفارشات شامل کل سفارشات، سفارشات موفق و فاکتور شده، سفارشات برگشت از توزیع، سفارشات توزیع نشده بصورت مقداری و مبلغی 
 • استفاده از اطلاعات توزیع شامل مقدار اقلام توزیع شده، مقدار توزیع و فروخته شده، وزن اقلام توزیع شده، حجم اقلام توزیع شده و تعداد حواله های توزیع و پخش
 • استفاده از اطلاعات دریافت و پرداخت شامل مبلغ کل وصول، مبلغ وصول نقد، مبلغ وصول غیرنقد، میانگین سن چکها، مبلغ چکهای برگشتی و مبلغ چک‌های وصول شده

صدور سند حسابداری

 • امکان تعریف الگوی صدور سند حسابداری پورسانت
 • امکان صدور سند حسابداری پورسانت

گزارش مرور

 • امکان مرور محاسبات پورسانت با گزارش مرور پورسانت
 • امکان تعیین عوامل مورد نیاز در نمایش گزارش مرور پورسانت بصورت دلخواه