مدیریت مسیر شغلی

با توجه به پیچیدگی و تنوع ضوابط حاکم بر ارتقاء و ترفیع کارکنان، راهکار مدیریت مسیر شغلی امکان استفاده از تمام اطلاعات مورد نیاز سازمان‌ها در این خصوص را دارا بوده و با در اختیار قرار دادن این اطلاعات و فراهم کردن بستری مناسب و منعطف جهت تعریف ساختارهای ارتقا و ترفیع مصوب، بستر مناسبی را جهت اجرای این ساختارها و فرایندهای مربوط به آن، فراهم آورده و بدین ترتیب نقش موثری در براورده نمودن نیازهای این حوزه ایفا می‌کند.

«توسعه شغلی» از نظر قوانین و رویه‌های حاکم بر آن و نیز از نگاه برنامه‌های سازمان برای برنامه‌ریزی مسیر شغلی کارکنان، همواره مورد تاکید سازمان‌های موفق در عرصه مدیریت سرمایه انسانی است. به همین دلیل ثبت و نگهداریِ ضوابط ارتقاء گروه و ترفیع رتبه کارکنان جهت مشخص کردن مشمولین، ارتقاء، ترفیع و کمک به حفظ نیروها و استفاده از تجربه‌های مفید آنها در طول خدمت چالشی است که این سازمان‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای خود از آن یاد می‌کنند.

اطلاعات بیشتر در مورد محصول

هماهنگی کارکردی و فرآیندی با سایر کارکردهای مدیریت سرمایه انسانی

یکپارچگی در سطح عملیات و اطلاعات به عنوان یکی از اصول و معیارهای اولیه در توسعه سیستم حایز اهمیت است. با وجود منطق درست و مناسب در ایجاد یکپارچگی اطلاعاتی و عملیاتی می توان ضمن اعمال کنترل های صحیح به بهبود فرآیندها و عملکردهای جاری در حوزه های مختلف مدیریت سرمایه انسانی کمک نمود که ماژول مدیریت مسیر شغلی از این حیث در ارتباط یکپارچه با سایر ماژول های حوزه سرمایه انسانی از جمله جبران خدمات، کارگزینی و آموزش قرار دارد.


یکپارچگی اطلاعات و دسترسی سریع و مطمئن

راحتی کار با نرم افزار یکی از الزامات یک نرم افزار خوب به شمار می رود که با استفاده از تکنولوژی های جدید و طراحی مناسب امکان پذیر است، در عین حال همواره موضوع امنیت اطلاعات و اعمال محدودیت های خاص در دسترسی به اطلاعات سرمایه انسانی به همراه امکان استفاده سریع و آسان به اطلاعات جامع و یکپارچه مورد نیاز در اجرای فرایندهای سازمان مورد توجه و تاکید مدیران قرار دارد.

 • کاهش زمان دسترسی به اطلاعات و سهولت استفاده از آنها.
 • افزایش دقت و قابلیت اعتماد در دسترسی به اطلاعات و انطباق با فرآیندهای سازمان
 • امکان تعیین محدودیت‌های دسترسی به ازاء هر کاربر
 • امکان تعیین دسترسی‌های خاص بر حسب رکوردهای اطلاعاتی برای هر کاربر
 • امکان انطباق با فرآیندهای سازمانی با ابزار گردش کار در کارکردهای مختلف مربوط به این حوزه از جمله درخواست حکم کارگزینی


انعطاف پذیری بالا و سهولت اعمال تغییرات

اجرای فرایندهای ارتقا و ترفیع و اعمال آنها مطابق با قوانین و آیین نامه های مصوب سازمان با پیچیدگی‌هایی همراه است، از طرف دیگر حساسیت های موجود در این خصوص بر اهمیت دقت و سرعت در اجرای فرایندهای مربوطه می افزاید.
امکان تعریف ساختارهای ارتقا و ترفیع مطابق با سیاستهای خاص سازمان و سهولت بروز رسانی و اعمال تغییرات مرتبط با آن در سیستم از مزایای مهم این حوزه به شمار می آید.
لازم به ذکر است منظور از ساختار ارتقاء و ترفیع مجموع عوامل و پارامترهای موثر بر ارتقاء و ترفیع است که  این مجموعه عوامل در قالب یک ساختار و بدون محدودیت در تعداد ساختار، قابل پیاده سازی است.


تسریع در پردازش و شناسایی کارکنان مشمول ارتقا و ترفیع و تسهیل در اجرای فرایند مربوط به آن

این ماژول با در اختیار داشتن امکانات لازم برای محاسبه شاخص‌های تعیین شده در ساختارهای ارتقا و ترفیع، می‌تواند مشمولین ارتقا و ترفیع را مطابق ساختارهای مشخص شده، تعیین نموده و زمان برآوردشده و یا امتیاز لازم برای رسیدن به مقطع ارتقاء و ترفیع را محاسبه و استخراج کند.
با استفاده از این قابلیت، می‌توان برای مشمولین اقدام به درخواست حکم کارگزینی نمود یا بطور مستقیم با امکان گردش کار برای صدور حکم کارگزینی اقدام کرد. در نتیجه در بازه‌های زمانی مشخص این امکان وجود دارد که این فرایند  با دقت و سرعت مناسب و بدون نیاز به صرف هزینه و زمان قابل توجه، اجرا شود.


کمک به اجرای مناسب سیاست‌های مصوب در این حوزه و افزایش رضایت کارکنان

با امکان تعریف ساختارهای ارتقاء و ترفیع و سیستمی کردن اجرای این فرایندها، می‌توان به اجرای دقیق آنها مطابق با سیاست‌های مورد نظر سازمان اطمینان داشت و مشکلاتی که به دلیل کمبود امکانات، اعمال سلیقه‌ای سیاست‌ها و خطاهای مربوط اجرای آنها  که غیر سیستمی و با کنترل‌های چشمی صورت می‌گیرند را برطرف کرد.  
به‌این ترتیب کارکنان سازمان نیز از اجرای این سیاست‌ها بطور دقیق و مطابق با قانون بهره‌مند می‌شوند.  از آنجایی‌که اجرای درست سیاست‌های توسعه مسیر شغلی کارکنان  با استفاده از این امکان به بهبود، تسهیل و تسریع این فعالیت ها منجر می شود، می توان گفت که بکارگیری آن گام مهمی در جهت افزایش سطح رضایت کارکنان محسوب می‌شود.

کمک به تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری مدیران

ماژول مدیریت مسیر شغلی با فراهم کردن اطلاعات لازم درباره کارکنان و وضعیت آنها در هر یک از شاخص‌های ارتقاء و ترفیع، به مدیران کمک می‌کند تا در مورد ادامه فعالیت آن‌ها بر اساس این شاخص‌ها و سیاست‌ها تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کنند.


ارائه اطلاعات دقیق و به‌موقع از وضعیت کارکنان در هر یک از فرایندهای ارتقاء و ترفیع

این ماژول با مشخص کردن وضعیت هر یک از کارکنان مورد نظر در فرایندهای ارتقاء و ترفیع، از زمان برآوردشده ارتقاء و یا میزان امتیاز لازم برای رسیدن به آن، اطلاعات دقیق و به موقعی در اختیار مدیران قرار می‌دهد.متناسب سازی رویه‌ها و سیاست‌های مورد نظر سازمان برای گروه‌های مختلف کارکنان

ماژول ارتقا و ترفیع با ارائه امکان تعریف عوامل و شاخص‌های تعیین‌کننده در ارتقاء و ترفیع مانند فاصله از ارتقاء قبلی، دوره‌های آموزشی گذرانده شده،  تشویق یا تنبیه‌های صادر شده برای کارکنان و ... به مدیران کمک می‌کند تا رویه‌ها و سیاست‌های مورد نظر سازمان را متناسب با اهداف در نظر گرفته شده برای هرگروه از کارکنان تعیین کنند به گونه‌ای که در نهایت به افزایش کارایی و بهره وری در سازمان منجر شود.

امکان تعریف ساختار ارتقاء و ترفیع

 • امکان تعیین نوع ساختار بر حسب انواع مسیرهای توسعه شغلی
 • امکان تعیین مبنای ارتقاء یا ترفیع و روش بکارگیری آن
 • امکان تعریف عوامل یا شاخص‌های ارتقاء و ترفیع با روش محاسبه و اثرگذاری آن به طور دلخواه

امکان اجرای ارتقاء و ترفیع

 • امکان تعیین شرط شمول ارتقاء یا ترفیع
 • امکان فیلتر کارکنان مورد نظر
 • امکان استخراج مقادیر عوامل و شاخص‌های ارتقاء یا ترفیع برای کارکنان مورد نظر
 • امکان محدود کردن لیست کارکنان برای اساس شرط شمول
 • امکان ثبت اجرای ارتقاء و ترفیع با وضعیت های مختلف جهت پشتیبانی از گردش کار
 • امکان اعمال ارتقاء یا ترفیع از طریق صدور درخواست حکم کارگزینی یا صدور حکم برای مشمولین
 • امکان تهیه گزارش پرونده ارتقاء یا ترفیع  کارمند
 • امکان مشاهده تاریخ ارتقاء یا ترفیع بعدی یا امتیاز لازم برای رسیدن به ارتقاء بعدی