جبران خدمات

کاهش زمان انجام محاسبات طولانی و پیچیده در کنار لزوم دقت در اجرای فرآیندهای جبران خدمات، بکارگیری ابزار مناسب را برای این بخش از سازمان ها به ضرورتی انکار ناپذیر مبدّل ساخته است.

جبران خدمات یکی از مهم‌ترین معیارهای انگیزشی کارکنان برای فعالیت موثر در سازمان به حساب می آید، از این رو  این حوزه از فعالیت‌های مدیریت سرمایه انسانی برای مدیران و کارکنان از اهمیت خاصی برخوردار است. وجود الزامات قانونی و پیچیدگی‌های حاکم بر نظام جبران خدمات بر اهمیت وجود راهکار نرم‌افزاری مناسب در این حوزه می‌افزاید.

در ماژول جبران خدمات ضمن تعریف و پیکربندی انواع بسته‌های جبران خدمات، امکان پرداخت حقوق و سایر پرداختی‌های قانونی و دوره‌ای (از جمله حقوق ماهانه، عیدی، بازخرید سنوات و باخرید مرخصی) و همچنین پرداختی‌های خاص سازمان وجود دارد. بکارگیری ماژول جبران خدمات، پیچیدگی های موجود و سناریوهای خاص سازمان ها در محاسبه و پرداخت به کارکنان را به شایستگی پوشش داده و دغدغه پاسخگویی به مدیران داخلی و سازمان های قانونی بیرونی را به کمترین حد خود می رساند. 

 

اطلاعات بیشتر در مورد محصول

پاسخگویی به الزامات قانونی

رعایت قوانین و مقررات پرداخت حقوق و مزایایی کارکنان همواره یکی از اصول مورد تاکید مدیران در سازمان هاست. تنوع و پیچیدگی های موجود در این زمینه لزوم استفاده از یک نرم افزار مطمئن که در کنار دقت بالا، انعطاف پذیری لازم در پاسخ به نیازمندی های خاص و عمومی داشته باشد را به روشنی تبیین می کند. ماژول جبران خدمات با در نظر گرفتن الزامات قانونی حاکم در کشور به سازمان ها نسبت به وجود ابزاری مناسب و مطمئن، اطمینان می بخشد. این ماژول، امکان انواع گزارش‌ها و فایل‌های خروجی را به شرح زیر در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دهد:‌

 • لیست بیمه
 • لیست مالیات
 • فایل بیمه
 • فایل مالیات
 • سایر خروجی های قانونی

انعطاف پذیری بالا و سهولت اعمال تغییرات

پوشش‌دهی قوانین و مقررات حاکم بر نظام های مختلف جبران خدمات با توجه به تنوع و گستره آنها با پیچیدگی‌هایی همراه است، از طرف دیگر حساسیت های موجود در این خصوص بر اهمیت دقت و سرعت در انجام محاسبات مربوطه می افزاید.

 • پوشش دهی تنوع و پیچیدگی‌های نظام‌های جبران خدمات
  • امکان تعریف روش محاسبه عوامل جبران خدمات از جمله محاسبه حقوق ماهانه، عیدی، سنوات، بازخرید مرخصی و انواع پرداختی های خاص سازمان
  • فرمول نویسی پویا و منعطف با امکان استفاده از تمامی پارامترها و اطلاعات در فرمول نویسی عوامل
  • امکان انجام تغییرات در روش محاسبه عوامل با حفظ تاریخچه تغییرات مربوط به آن
  • پوشش دهی انواع معوقه های جبران خدمات
 • کاهش زمان اعمال تغییرات قوانین و رویه ها
  • در نظر گرفتن سوابق و تاریخچه اطلاعات در انجام محاسبات

یکپارچگی اطلاعات و دسترسی سریع و مطمئن
راحتی کار با نرم افزار در کنار دسترسی به انواع گزارش ها و خروجی های مورد نیاز سازمان ها، یکی از الزامات یک نرم افزار خوب به شمار می رود که با استفاده از تکنولوژی های جدید و طراحی  مناسب امکان پذیر است. در ماژول جبران خدمات، با استفاده از امکانات زیر، زمان دسترسی به اطلاعات کاهش و سهولت استفاده از آنها افزایش می‌یابد:‌

 • امکان گروه بندی اطلاعات بر حسب فیلدهای دلخواه
 • امکان تهیه انواع گزارش های مدیریتی و مشاهده روند تغییرات جبران خدمات در طی زمان
 • دسترسی سریع و دقیق به اطلاعات تجمیعی لازم در سطوح مختلف سازمانی
 • امکان ارسال فیش حقوقی از طریق ایمیل
 • امکان تهیه انواع گزارش ها به تفکیک اطلاعات جاری، معوقه و سرجمع و با گروه بندی های مورد نظر کاربر از جمله نوع استخدام، محل خدمت، مرکز هزینه، پروژه و غیره
 • امکان مرور جبران خدمات کارمند و اطلاعات موثر بر آن در بازه زمانی مورد نظر

ماژول جبران خدمات راهکار سرمایه انسانی انعطاف پذیری در تعریف و پیکربندی انواع بسته های جبران خدمات را در کنار دقت و اطمینان بالای انجام محاسبات قرار داده و از این طریق برای مشتریان خود ارزش افزوده لازم را در این حوزه ایجاد کرده است.

 • امکان تعریف انواع بسته های جبران خدمات (حقوق ماهانه، عیدی، بازخرید مرخصی، بازخرید سنوات و محاسبات خاص سازمان)
 • امکان تعیین روش محاسبه عوامل جبران خدمات به صورت دلخواه و به تفکیک انواع گروه های استخدامی
 • امکان پیکر بندی و صدور انواع اسناد مالی جبران خدمات
 • امکان پیکر بندی و تعیین فرمت انواع فایلهای خروجی (فایل های بیمه و مالیات، فایل بانک و سایر خروجی های مورد نیاز)
 • امکان انجام محاسبات مربوط به معوقه های جبران خدمات
 • امکان تهیه انواع گزارشات قانونی و مدیریتی