ماژول آموزش، با داشتن آخرین اطلاعات سازمانی کارکنان (به دلیل یکپارچگی با سایر حوزه‌ها به‌ویژه کارگزینی) و به پشتوانه تجربه‌ حاصل از تعامل چند ساله توسعه و عرضه این ماژول با مشتریان و صاحبنظران و نهایتاً با رعایت استانداردهای آموزشی از جمله استاندارد ۱۰۰۱۵می‌تواند نقش مؤثری را در پیشبرد فرایندهای آموزشی مورد نظر در سازمان‌ها ایفا کند.

در مواجهه با تغییر و تحول‌های محیطی و به‌دنبال آن اهمیت یافتن فرایند یادگیری سازمانی، نیازمندی‌های شغل و انتظارها از دارنده شغل، همواره در حال تغییر و تکامل هستند، از این رو آموزش مؤثر کارکنان به عنوان یکی از فعالیت های کلیدی در حوزه نگهداشت و توسعه سرمایه انسانی، از اهمیت بسیاری برخوردار است. ایجاد تناسب هر چه بیشتر میان شغل و شاغل به عنوان یکی از مشخصه‌های سازمان‌های پیش‌رو، از توجه و تعهد آنها به فرایند آموزش ناشی می‌شود. از این رو سازمان‌ها برنامه‌ریزی وسیعی برای آموزش کارکنان خود انجام می‌دهند تا سطح دانش و مهارت کارکنان خود را متناسب با مسئولیت‌های محول شده به آنها، افزایش دهند.
ماژول آموزش، با داشتن آخرین اطلاعات سازمانی کارکنان (به دلیل یکپارچگی با سایر حوزه‌ها به‌ویژه کارگزینی) و به پشتوانه تجربه‌ حاصل از تعامل چند ساله  توسعه و عرضه این ماژول با مشتریان و صاحبنظران و نهایتاً با رعایت استانداردهای آموزشی از جمله استاندارد ۱۰۰۱۵می‌تواند نقش مؤثری را در پیشبرد فرایندهای آموزشی مورد نظر در سازمان‌ها ایفا کند.
این ماژول با مدنظرقراردادن آخرین استانداردهای بکارگرفته شده در این حوزه و انعطاف پذیری در اجرای فرایندهای آموزشی, می تواند راه گشای سازمان‌ها در اجرای هدف‌های آموزشی آنها باشد.

اطلاعات بیشتر در مورد محصول

هماهنگی کارکردی و فرایندی با سایر کارکردهای مدیریت سرمایه انسانی

یکپارچگی در سطح عملیات و اطلاعات به عنوان یکی از اصول و معیارهای اولیه در توسعه سیستم حائز اهمیت است. با وجود منطق درست و مناسب در ایجاد یکپارچگی اطلاعاتی و عملیاتی می‌توان ضمن اعمال کنترل‌های صحیح به بهبود فرایندها و عملکردهای جاری در حوزه‌های مختلف مدیریت سرمایه انسانی کمک کرد. ماژول آموزش از این جهت در ارتباط یکپارچه با سایر ماژول های حوزه سرمایه انسانی از جمله جبران خدمات، کارگزینی و مدیریت مسیر شغلی است.


یکپارچگی اطلاعات و دسترسی آسان و مطمئن

سهولت کار با نرم‌افزار از ویژگی‌های اساسی یک نرم‌افزار خوب به‌شمار می‌رود که این ویژگی به کمک تکنولوژی‌های جدید به راحتی قابل طراحی است. در عین حال موضوعاتی مانند امنیت اطلاعات و اعمال محدودیت های خاص در دسترسی به اطلاعات سرمایه انسانی، به همراه امکان استفاده سریع و آسان از اطلاعات جامع و یکپارچه مورد نیاز در اجرای فرایندهای سازمان، همواره مورد توجه و تاکید مدیران قرار دارد.

 • کاهش زمان دسترسی به اطلاعات و سهولت استفاده از آنها.
 • امکان گروه‌بندی اطلاعات بر حسب فیلدهای دلخواه
 • دسترسی سریع و دقیق به اطلاعات تجمیعی لازم در سطوح مختلف سازمانی
 • دسته‌بندی اطلاعات و سوابق آموزشی و تهیه شناسنامه آموزشی
 • امکان ثبت و نگهداری اطلاعات مدرسان و مؤسسات آموزشی و ثبت نتایج ارزیابی آنها
 • افزایش دقت و قابلیت اعتماد در دسترسی به اطلاعات و انطباق با فرایندهای سازمان
 • امکان تعیین محدودیت های دسترسی به ازاء هر کاربر
 • امکان تعیین دسترسی های خاص بر حسب رکوردهای اطلاعاتی برای هر کاربر
 • امکان انطباق با فرایندهای سازمانی با ابزار گردش ِکار در کارکردهای مختلف مربوط به ماژول از جمله درخواست دوره آموزشی
 • تعیین هزینه‌های آموزشی به تفکیک فراگیران و هزینه‌های عمومی برگزاری دوره و صدور سند حسابداری برای این هزینه‌ها
 • امکان تهیه انواع گزارش‌های مدیریتی و مشاهده روند شاخص‌های آموزشی در طی زمان
 • مدیریت اطلاعات کارکنان
 • طبقه بندی مشاغل
 • مدیریت ساختار سازمانی
 • امکان تعیین روش محاسبه عوامل حکمی به صورت دلخواه و به تفکیک انواع گروه های استخدامی
 • محاسبه عوامل حکمی به صورت خودکار
 • صدور احکام اصلاحی به صورت سیستمی
 • پوشش دهی فرآیندهای اداری مربوط به کارکنان و انطباق با فرآیندهای مورد نظر سازمان بوسیله ابزار گردش کار در صدور احکام کارگزینی و فرآیندهای ماموریت و مرخصی

انعطاف پذیری بالا و سهولت اعمال تغییرات

اجرای فرایندهای آموزشی و اعمال آنها مطابق با استاندارهای آموزشی با پیچیدگی‌هایی همراه است، از طرف دیگر حساسیت‌های موجود در این خصوص بر اهمیت دقت و سرعت در اجرای فرایندهای مربوطه می‌افزاید.

 • امکان تعریف استاندارد آموزشی مشاغل مطابق با نیازهای خاص سازمان و سهولت بروز رسانی و اعمال تغییرات مرتبط با آن در سیستم
 • امکان نیاز سنجی آموزشی و استفاده از این امکان برای برگزاری دوره های آموزشی و درخواست دوره های آموزشی
 • بروز رسانی نیاز آموزشی شغلی و فردی کارکنان بر اساس کسب مهارت های جدید یا موفقیت در دوره‌های مؤثر در رفع نیازهای فردی و شغلی آنها
 • کاهش زمان اعمال تغییرات قوانین و رویه‌ها
 • امکان تعریف عوامل آموزشی و فرمول نویسی پویا و انعطاف‌پذیر با امکان استفاده از همة پارامترها و اطلاعات مربوط به دوره‌ها و فراگیران
 • تعریف نمای شغلی مانند شرح شغل، وظایف، شایستگی‌ها
 • نیاز سنجی آموزشی شغلی و فردی
 • امکان تعریف، تعیین شاخص ها و اندازه‌گیری اثربخشی در سطح دوره‌ها و کارکنان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی
 • مدیریت درخواست‌های دوره‌های آموزشی
 • تعریف تقویم آموزشی
 • مدیریت و برنامه‌ریزی برگزاری دوره‌های آموزشی
 •  ارزیابی دوره‌های آموزشی از نظر آیتم‌های مختلف
 • حسابداری آموزشی
 • مرور اطلاعات آموزش
 •  تهیه گزارش‌های آموزش و سرانه‌های مرتبط با گروهبندی‌های دلخواه
 • تهیه شناسنامه آموزشی کارمند