سیستم دریافت‌و‌پرداخت

سیستم دریافت و پرداخت راهکاران، با ارائه‌‌‌‌‌ی گزارش‌‌‌‌‌های کامل از زوایای متفاوت، این امکان را در اختیار مدیران و تصمیم‌‌‌‌‌گیرندگان سازمان قرار می‌‌‌دهد که در کم‌‌‌ترین زمان ممکن، بتوانند اطلاعات مورد نیاز را دریافت کنند؛ گزارش‌های کنترلی یا تحلیلی و زمان‌‌‌محور متعددی که در این راهکار تعبیه شده است، سازمان را در تصمیم‌‌‌گیری‌‌‌ها، ارزیابی تصمیمات و شیوه‌‌‌ی پیش‌‌‌بُرد این تصمیمات در هر لحظه از زمان یاری می‌‌‌کند.

منافع و مزایا

مدیریت وضعیت اسناد دریافتی و پرداخت و حساب مشتریان و تامین کنندگان

اطلاع به موقع از وضعیت حساب‌های طرف‌های تجاری از مسائلی است که مدیریت نقدینگی واحدهای تجاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد، ماژول دریافت و پرداخت با ارائه‌ی اطلاعات جامع و به‌موقع در ارتباط با این حساب‌ها ، نقش خود را در تقویت مدیریت نقدینگی واحدهای تجاری ایفا می‌کند. همچنین این راهکار، امکاناتی نظیر ثبت و نگهداری تمامی عملیات به تفکیک شعب، ثبت هم‌زمان عملیات در شعب متفاوت و انجام انتقال بین آن‌ها را در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دهد.

ارائه‌ی فرآیندها و ابزارهای کنترلی

فرآیند محور بودن ثبت اطلاعات دریافت و پرداخت امکان مناسبی برای قراردادن کنترل‌های لازم برای گردش وجوه نقد و اسناد مرتبط در ماژول دریافت و پرداخت ایجاد کرده است، از طرف دیگر ارائه امکاناتی مانند تهیه اتوماتیک صورت مغایرت بانکی ، می‌تواند باعث افزایش توان کنترلی واحدهای تجاری در حوزه وجوه نقد شود.

کنترل نقدینگی، تصمیم گیری و برنامه‌ریزی

ماژول دریافت و پرداخت با ارائه گزارش‌های متنوع در مورد وضعیت نقدینگی و منابع و مصارف مرتبط، واحدهای تجاری برای برنامه‌ریزی و کنترل وضعیت نقدینگی یاری می‌کند.

امکانات و ابزارها

پوشش‌دهی کامل فرآیند دریافت و پرداخت

 • یکپارچگی با ماژول‌های مرتبط با حوزه‌ی دریافت پرداخت شامل فروش و پخش و تدارکات
 • امکان ثبت تمامی مبادلات مربوط به دریافت و پرداخت اسناد و وجوه به تفکیک شعب
 • پشتیبانی از فرایندهای مامور وصول به عنوان رویکردی جهت وصول اسناد دریافتی
 • پشتیبانی از فرایندهای حقوقی کردن اسناد دریافتی غیر قابل وصول
 • انجام انتقالات بین منابع درون‌سازمانی (بانک‌ها و صندوق‌ها و تنخواه‌ها)
 • انجام انتقال بین شعبه‌های مختلف سازمان
 • تعیین حساب پشتیبان برای حساب‌های بانکی و انجام کنترل‌های مربوط به آن
 • دریافت اطلاعات استقراری و عملیات دریافت‌و‌پرداخت از طریق فایل
 • ثبت اسناد حسابداری مربوط با عملیات دریافت و پرداخت با الگوهای قابل تعریف توسط کاربر

تسهیل عملیات مغایرت‌گیری حساب‌های بانکی

 • تنظیم صورت مغایرت بانکی بر اساس اطلاعات صورت حساب بانکی و مغایرت‌گیری اتوماتیک
 • گزارش صورت مغایرت بانکی با روش‌های مختلف

مدیریت ضمانت‌نامه‌ها

 • پوشش‌دهی ضمانتنامه‌های به نفع شرکت و ضمانتنامه‌های به عهده شرکت
 • ثبت فرایند دریافت‌و‌پرداخت ضمانت‌نامه‌های بانکی
 • امکان پیشبرد مراحل تمدید ، تقلیل ، ابطال یا وصول آن‌ها

کنترل حساب‌های تنخواه و هزینه‌های انجام شده توسط تنخواه‌گردان‌ها

 • ثبت صورت خلاصه تنخواه
 • ثبت اطلاعات مالیاتی در صورت خلاصه تنخواه
 • کنترل مخارج انجام شده با مانده تنخواه
 • کنترل موجودی هر یک از تنخواه‌ها با سقف تعیین شده
 • ورود اطلاعات صورت خلاصه تنخواه از طریق فایل اکسل

گزارش‌های مرور و گزارش‌های تحلیلی سیستم

 • تهیه‌ی گزارش گردش وجوه نقد (cash flow)
 • تهیه‌ی گزارش‌ها به تفکیک هر شعبه
 • جستجوی سریع اقلام دریافتی و پرداختی
 • دسترسی به اسناد دریافت و پرداخت از طریق گزارش‌ها
 • موجودی و گردش حساب‌های بانکی و صندوق‌ها و تنخواه‌ها
 • وضعیت ضمانت نامه‌های بانکی
 • وضعیت تسهیلات مالی دریافتی
 • گزارش دریافت‌ها و پرداخت‌ها به تفکیک طرف مقابل ، نوع دریافت و پرداخت ، نوع قلم و ...
 • گزارش گردش و موجودی تنخواه‌ها و هزینه‌های انجام شده توسط آن‌ها
 • گزارش نقدینگی بابت پیش‌بینی‌های آتی
 • گزارش درخواست‌های دریافت و پرداخت و ردیابی فرم‌های مرتبط شده با این درخواست‌ها
 • گزارش تطبیق دریافت‌و‌پرداخت و دفتر کل بابت یافتن مغایرت‌ها