سیستم مدیریت تردد

کنترل تردد کارکنان متناسب با الزامات و ملاحظات تعیین شده در بخش‌های مختلف سازمان براساس نوع کار و ماهیت امنیتی برخی بخش‌های سازمان، دارای اهمیتی روز افزون است.
ماژول مدیریت تردد دارای دو بخش کلی کنترل تردد و محاسبات کارکرد است. تعریف سیاست‌های سازمان در حوزه کنترل تردد و ملاحظات امنیتی در کنار پاسخ به پیچیدگی‌ها و تنوع موجود در شیوه‌ی محاسبه کارکرد مجموعه‌ای به نام ماژول مدیریت تردد را شکل داده است که می‌تواند در ارتباط یکپارچه‌ی این بخش‌ها، به الزمات و پیچیدگی‌های موجود در دو حوزه به‌گونه‌ی موثر پاسخ دهد.

منافع و مزایا

اعمال سیاست‌های کنترل تردد کارکنان

اگر الزماتی درباره‌ی دسترسی تردد کارکنان به بخش‌های مختلف وجود داشته باشد، با استفاده از ماژول مدیریت تردد می‌توان این سیاست‌ها را مشخص و به هنگام لزوم و در ارتباط با سخت‌افزارهای مرتبط، سیاست‌های مورد نظر را به‌شکل مکانیزه اعمال کرد و از این راه، نسبت به تحقق اهداف کنترل تردد تا حد بسیاری مطمئن شد.

 • تعریف سیاست‌های کنترل تردد
 • تعریف انواع کارت‌های تردد، تعیین دسترسی کارت‌های مورد نظر و تخصیص آن به کارکنان
 • تعریف محدوده‌های فیزیکی و گیت‌های کنترل تردد و تعیین دسترسی‌های آن
  تعریف برنامه‌ی زمان‌بندی کنترل تردد به تفکیک گیت‌های تعریف شده
 • کنترل متمرکز در عین توزیع‌شدگی جغرافیایی و عدم وابستگی به مدیریت سخت‌افزار در نقاط مختلف در مرکز
 • اعمال سیاست‌های کنترل تردد
 • مدیریت سخت‌افزار و تعریف انواع رویدادهای تردد
 • تعریف کنترل‌های سخت‌افزاری و مدیریت آن به‌وسیله نرم‌افزار
 • مشاهده رویدادهای تردد به‌شکل لحظه‌ای در بخش‌های مختلف
 • انعطاف‌پذیری بالا و سهولت اعمال تغییرات در محاسبات کارکرد

در کنار کنترل اطلاعات تردد کارکنان، انجام محاسبات کارکرد به‌شکل دل‌خواه و با وجود شیفت‌های کاری مختلف و متنوع حائز اهمیت بسیاری است.

 • پوشش‌دهی تنوع و پیچیدگی‌های روش‌های محاسبه کارکرد
 • تعریف انواع شیفت‌های کاری
 • تعریف گروه‌های کاری و تقویم کاری مرتبط با آن‌ها
 • فرمول‌نویسی پویا و منعطف با امکان استفاده از تمامی پارامترها و اطلاعات در فرمول‌نویسی عوامل کارکرد
 • انجام تغییرات در روش محاسبه عوامل با حفظ تاریخچه تغییرات مربوط به آن
 • کاهش زمان اعمال تغییرات قوانین و رویه‌ها
 • در نظر گرفتن سوابق و تاریخچه اطلاعات در انجام محاسبات
 • یکپارچگی اطلاعات و دسترسی سریع و مطمئن

راحتی کار با نرم‌افزار یکی از الزامات یک نرم‌افزار خوب به‌شمار می‌رود که با استفاده از فناوری‌های نوین و طراحی مناسب امکان‌پذیر است؛ به‌ویژه، در حوزه‌ی کنترل تردد و محاسبات کارکرد با توجه به تاثیرات آن بر پرداختی‌های کارکنان، توجه به این موضوع اهمیت دو چندان دارد.

 • کاهش زمان دسترسی به اطلاعات و استفاده از گزارش‌های متنوع
 • مشاهده افراد حاضر در سازمان
 • مشاهده افراد در حال اضافه کار
 • تهیه انواع گزارش‌های کارکرد پرسنل به تفکیک عوامل روزانه و ماهانه
 • یکپارچگی با سایر کارکردها و ماژول‌های حوزه‌ی سرمایه انسانی
 • ارتباط یکپارچه با ماژول جبران خدمات

امکانات و ابزارها

فرآیند کنترل تردد و انجام محاسبات کارکرد از مهم‌ترین فرآیندهایی است که معمولا زمان و نیروی بسیاری در سازمان‌های بزرگ صرف آن می‌شود. استفاده از ماژول مدیریت تردد با استفاده از فناوری مبتنی بر RFID تا حد زیادی به مکانیزه کردن، حذف اشتباهات و صرفه‌جویی در زمان منجر می‌شود. کنترل تردد، محاسبات کارکرد و مدیریت مراجعات سه کارکرد اصلی این ماژول هستند.

 • نترل ورود و خروج و تردد اشخاص و پرسنل سازمان براساس سیاست‌های سازمان
 • تعریف انواع رویدادها، مشاهده آنلاین تردد کارکنان و وضعیت کنترل‌های مدنظر
 • کنترل تردد به‌شکل متمرکز در عین توزیع‌شدگی جغرافیایی
 • تعیین روش محاسبه عوامل کارکرد به‌شکل دل‌خواه و به تفکیک انواع گروه‌های استخدامی
 • تعریف شیفت‌ها و تقویم‌های کاری و محاسبه انواع کارکردها