تدارکات

پاسخگویی به موقع به درخواست‌های کالا

ماژول تدارکات راهکاران، یک راهکار فرآیند محور در حوزه مدیریت تدارکات است. این سیستم علاوه بر یکپارچگی با ماژول‌های دریافت و پرداخت، انبار و دفترکل، با ایجاد یکپارچگی و انسجام اطلاعات در فرآیندهای تامین کالا و خدمات، به مدیران سازمان کمک می‌کند ضمن پاسخگویی به موقع به درخواست‌های کالا و خدمات مراکز درخواست کننده، سیاست‌های مورد نظر سازمان را در امر خرید اعمال کنند.

گسترش شیوه‌های مختلف تامین کالا و خدمات و تنوع تامین‌‌کنندگان از یک سو و شرایط متنوع تسویه‌حساب و نوسان قیمت‌ها از سوی دیگر، منجر به پیچیدگی در امر خرید شده و ضرورت مدیریت کارآمد فرایند خرید و کاهش هزینه‌های مرتبط با آن را بیش از پیش آشکار کرده است.


ماژول تدارکات راهکاران یک راهکار فرآیند محور در حوزه مدیریت تدارکات است. این سیستم علاوه بر یکپارچگی با ماژول های دریافت و پرداخت، انبار و دفترکل، با ایجاد یکپارچگی و انسجام اطلاعات در فرآیندهای تامین کالا و خدمات، به مدیران سازمان کمک می کند ضمن پاسخگویی به موقع به درخواست های کالا و خدمات مراکز درخواست کننده، سیاست های مورد نظر سازمان را در امر خرید اعمال نمایند.

اطلاعات بیشتر در مورد محصول

پشتیبانی کامل از عملیات شعبه های متمرکز(چند شعبه ای)

سازمان‌ها با هدف گسترش فعالیت‌های کسب و کار خود، ممکن است شعبه‌های متعددی در مناطق جغرافیایی مختلف تاسیس كند. راهکار مدیریت تدارکات، امکاناتی نظیر ثبت و نگهداری اطلاعات كارشناسان و اسناد خرید در هر شعبه، صدور سند حسابداری به تفکیک شعبه و ارسال اقلام خريداری شده به ساير شعب را در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دهد.

چند ارزی

ویژگی چند ارزی به عنوان یک مزیت عمومی در همه ماژول‌های راهکاران مطرح است. راهکار مدیریت تدارکات نیز از این قاعده مستثنی نبوده و قابلیت مدیریت، کنترل و گزارش‌دهی اطلاعات مبلغی خرید کالاها و خدمات را منطبق با نیاز هر سازمان، به تفکیک ارزهای مورد نظر، در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

حوزه فعالیت تامین کنندگان

هر شرکت بنا بر نوع صنعتی که در آن  فعالیت می‌کند با طیف وسیعی از تامین‌کنندگان سروکار دارد. به منظور دقت بخشیدن و تسریع در عملیات خرید، معمولا تامین‌کنندگان در گروه‌هایی تقسیم‌بندی می‌شوند. در زمان سفارش خرید و یا استعلام بها، کارشناس خرید با مراجعه به این تقسیم‌بندی ، می‌تواند مشخص کند که از کدام تامین‌کنندگان خرید کند و اصولا کدامیک از آنها توانایی تامین اقلام مورد نظر را دارند. در نتیجه کارشناس خرید می‌تواند با سهولت و دقت بیشتر، تامین کنندگان مورد نظر را شناسایی کند. در راهکار مدیریت تدارکات، سازمان ها می توانند تامین کنندگان و اقلام را در گروه های مورد نظر گروهبندی کرده تا به کارشناسان خرید در انتخاب تامین کننده کمک کنند.


ارزیابی تامین کنندگان

سازمان‌ها به منظور مدیریت صحیح در هنگام خرید نیاز دارند تا بر اساس سوابق قبلی معاملات انجام شده با تامین‌کنندگان، بهترین تامین کنندگان را انتخاب کنند. در راهکار مدیریت تدارکات همکاران سیستم، سازمان‌ها می‌توانند معیارهای ارزیابی را تعیین کرده و بر اساس معیارهای تعریف‌شده، تامین کنندگان را ارزیابی کنند و در خریدهای بعدی بر اساس ارزیابی های انجام شده، بهترین تامین کنندگان انتخاب شوند.


گردش کار

سازمان‌ها به‌ منظور دستیابی به اهداف استراتژیک خود نیاز دارند که فرآیندهای کسب و کار خود را شناخته و آنها را مکانیزه کنند. راهکار گردش کار همکاران سیستم به عنوان یک مزیت عمومی در کلیه سیستم‌ها مطرح بوده و راهکار مدیریت تدارکات نیز از این قاعده مستثنی نیست و بسیاری از فعالیت‌های پایه‌ای در آن پیاده سازی شده است و شما می‌توانید علاوه بر فعالیت‌های از قبل تعریف شده، قعالیت‌های جدید و متناسب با سازمان خود را در آن تعریف نمایید.


آسان‌سازی هزینه‌یابی سفارش‌ها

 ماژول تدارکات راهکاران با ایجاد امکان تخصیص تفصیلی به هر سفارش، به ردیابی هزینه‌های هر سفارش کمک کرده و با محاسبه بهای تمام شده سفارش و نیز محاسبه بهای تمام‌شده کالا، هزینه‌یابی سفارش‌ها را آسان می‌کند.

عمومی

•    امکان تعیین سیاست‌های قیمتی و برآورد قیمت درخواست خرید
•    محاسبه مالیات و عوارض و سایر عوامل تامین کنندگان بصورت اتوماتیک
•    امکان تطبیق با فرآیند های سازمانی از طریق گردش کار
•    امکان معرفی اقلام قابل خرید از نوع کالا و خدمت
•    امکان تعریف حوزه فعالیت تامین کنندگان
•    سطوح دسترسی قابل تعریف
•    امکان تعیین انواع خرید جزیی و یا استعلامی
•    تخصیص فعالیت‌های خرید به کارشناسان مختلف
•    امکان ایجاد گروه‌بندی‌های مختلف و دریافت گزارش‌های متنوع از آنها


ارزیابی تامین‌کنندگان

•    امکان تعریف شاخص‌های مورد نظر کاربر برای ارزیابی تامین کنندگان
•    امکان ارزیابی تامین‌کنندگان و محاسبه امتیاز نهایی
•    امکان پیشنهاد انتخاب تامین‌کنندگان در فرایند خرید

عملیات جاری

•    صدور اسناد پشتیبانی از فرآیندهای خرید (جزئی و استعلامی) و برگشتی خرید
•    پشتیبانی از ارزهای مختلف در اسناد تدارکات
•    دسته‌بندی و اولویت‌بندی درخواست خرید
•    امکان ثبت درخواست خرید براساس درخواست کالاهایی که کسری موجودی دارند
•    امکان برآورد قیمت درخواست خرید و اخذ تایید واحد مالی
•    امکان ارزیابی موجودی در راه و ثبت درخواست خرید برای کالاهای دچار کمبود
•    صدور و ارسال استعلام بها برای تامین کنندگان
•    امکان ثبت پیشنهادها و پیش‌فاکتورها و تهیه صورت‌خلاصه استعلام
•    امکان دریافت کالاهای پیشنهاد شده از سوی تامین کنندگان بدون استعلام
•    امکان ثبت مازاد کالای دریافتی از تامین کنندگان
•    امکان صدور سفارش خرید برای تامین کننده منتخب
•    امکان تحویل کالا به انبار و یا تحویل مستقیم به واحد درخواست کننده
•    امکان تایید تحویل اقلام توسط واحدهای متقاضی و درخواست کننده
•    امکان ثبت فاکتور خرید و فاکتور برگشتی
•    امکان ثبت پیش پرداخت و کنترل آن در زمان تسویه حساب
•    امکان ارسال درخواست پرداخت به واحد مالی و تسویه فاکتورها
•    امکان ثبت صورت‌خلاصه تنخواه تدارکات و تسویه فاکتورهای خرید
•    امکان ثبت مرجوعی‌ها و تحویل مجدد آنها به انبار
•    امکان ایجاد درخواست خرید بر اساس مرجوعی ها
•    صدور اسناد حسابداری فاکتور خرید، تحویل و برگه مرجوعی بصورت تکی و گروهی
•    امکان ثبت هزینه های تکمیلی در پروسه خرید
•    امکان صدور تحویل به انبار و مرکز هزینه بصورت گروهی برای خرید های جزئی
•    امکان محاسبه بهای تمام شده به ازای هر پارت خرید
•    امکان مشخص نمودن روش تسهیم هزینه ها در محاسبه بهای تمام شده

گزارش‌ها

•    گزارش مرور اسناد تدارکات ، موجودی در راه، خلاصه خرید کارشناسان و غیره
•    گزارش صورت‌خلاصه استعلام و سوابق خرید
•    ارسال به اکسل کلیه گزارش‌های سیستم
•    طراحی فرم‌های چاپی سیستم مطابق با فرمت‌های مورد نظر سازمان‌ها