•  
   
   
   

   

   

  سیستم صورت‌های مالی راهکاران ابری

 

سیستم صورت‌های مالی از طریق ارائه الگویی مناسب جهت تهیه‌ی گزارش‌ها، سازمان‌ها را قادر می‌سازد سریع‌تر و دقیق‌تر صورت‌های مالی مورد نیاز خود را تهیه کنند. ماژول صورت‌های مالی از طریق یکپارچگی با دیگر ماژول‌ها، اطلاعات مورد نیاز را از سیستم‌های دیگر دریافت کرده و در محیط نرم افزار اکسل در قالب‌های تعریف شده توسط کاربر طبقه بندی و ارائه می‌کند. در این ماژول، صورت‌های مالی به همراه یادداشت‌های پیوست دوره‌های مختلف قابل تهیه خواهد بود.

 

 
 

منافع و مزایا

 • کاهش زمان و هزینه تهیه صورت‌های مالی از طریق تکرار الگوی مناسب مورد نظر کاربر برای موسسات و شرکت‌ها
 • افزایش قابلیت اطمینان به صورت‌های مالی و کاهش خطا‌های احتمالی
 • امکان تهیه صورت‌های مالی پایان دوره و میان‌دوره‌ای برای دوره‌های مالی مورد نظر کاربر

 

امکانات و ابزار های سیستم صورت‌های مالی ابری

 • امکانات عمومی
  • تهیه‌ی صورت های مالی در محیط نرم افزار اکسل
  • تعریف دوره‌های گزارشگری مختلف برای تهیه‌ی صورت‌های مالی در طول یک سال مالی
  • تهیه‌ی یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی با فرمت‌های ساده و ماتریسی
  • تهیه‌ی صورت‌های مالی اساسی بر مبنای یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی
  • پوشش دهی صورت‌های مالی صنایع و استانداردهای مختلف
  • تهیه‌ی اتوماتیک کاربرگ 6020 صورتهای مالی
  • ثبت اسناد تعدیل طبقه بندی و تهاتر حساب‌ها
  • تجدید ارائه‌ی اقلام گزارش شده در دوره‌ های قبل با استفاده از اسناد تعدیل سنواتی
  • ارایه اقلام مقایسه‌ای صورت‌های مالی
  • گرد کردن ارقام صورتهای مالی در سطح دلخواه (یک یا هزار یا میلیون واحد)
  • تفکیک اقلام با اهمیت از کم‌اهمیت دریادداشت‌های پیوست
  • امکان تعریف فرمول برای مقادیر فراخوانی شده از سایر ماژول‌ها
  • انتشار و نگهداری سوابق نسخه‌های صورت‌های مالی تهیه شده در راهکاران

 

محصولات راهکار مالی

 

 
به کمک سیستم دفتر کل راهکاران ابری، اطلاعات مالی و گزارش‌های مالی مورد نظر خود را به‌شکل یکپارچه تهیه کنید.
 
جزئیات بیشتر
 
با سیستم دریافت و پرداخت راهکاران ابری، حسابداری خزانه را به‌شکل یکپارچه مدیریت کنید.
 
جزئیات بیشتر
 
به کمک سیستم تسهیلات مالی راهکاران ابری، همه‌ی فرایند‌های وام و تسهیلات را به‌شکل سیستماتیک مدیریت کنید.
 
جزئیات بیشتر
 
به کمک سیستم دارایی‌های ثابت راهکاران ابری، اموال و دارایی‌های سازمان خود را به‌شکل کارآمد مدیریت کنید.
 
جزئیات بیشتر

براساس گردش‌های مالی دوره‌های گزارش‌گری و طبقه‌بندی این اطلاعات در قالب‌های گزارشی منعطف، می‌توانید صورت‌های مالی سازمان‌تان را به آسانی، در کم‌ترین زمان و با بالاترین قابلیت اتکا، تهیه و در مواقع لزوم گزارش را مرور و اثبات کنید.

جزئیات بیشتر