•  
   
   
   

   

   

  سیستم صورت‌های مالی راهکاران ابری

 

سیستم صورت‌های مالی از طریق ارائه الگویی مناسب جهت تهیه‌ی گزارش‌ها، سازمان‌ها را قادر می‌سازد سریع‌تر و دقیق‌تر صورت‌های مالی مورد نیاز خود را تهیه کنند. ماژول صورت‌های مالی از طریق یکپارچگی با دیگر ماژول‌ها، اطلاعات مورد نیاز را از سیستم‌های دیگر دریافت کرده و در قالب‌های مورد نظر کاربر تعریف می‌کند. در این ماژول، صورت‌های مالی به همراه یادداشت‌های پیوست دوره‌های مختلف قابل تهیه خواهد بود.

 

 
 

منافع و مزایا

 • کاهش زمان و هزینه تهیه صورت‌های مالی از طریق تکرار الگوی مناسب مورد نظر کاربر برای موسسات و شرکت‌ها
 • افزایش قابلیت اطمینان به صورت‌های مالی و کاهش خطا‌های احتمالی
 • امکان تهیه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای برای دوره‌های مالی مورد نظر کاربر

 

امکانات و ابزار های سیستم صورت‌های مالی ابری

 • امکانات عمومی
  • تعریف دوره‌های زمانی مختلف برای تهیه‌ی صورت‌های مالی در طول یک سال مالی
  • ثبت کاربرگ‌های تعدیلی دستی
  • امکان ثبت کاربرگی تعدیل ماهیت در هردوره گزارشگری
  • امکان تعریف الگوی تهاتر و ثبت تعدیل تهاتر در هر دوره گزارشگریاتصال آخرین اکسل صورت های مالی مشنری به راهکاران و به روز رسانی اکسل بدون ایجاد تغییرات در ساختار اکسل فعلی
  • امکان فراخوانی اطلاعات از ماژول های راهکاران
  • ساخت 6020 و به روز رسانی یادداشت های صورت های مالی در اکسل
  • امکان به روزرسانی یادداشت ها با در نظر گرفتن سطح اهمیت هر یادداشت
  • به روز رسانی اطلاعات یادداشت در دوره جاری و دوره های مقایسه ای
  • امکان مشاهده معادل راهکارانی اطلاعات فراخوانی شده اکسل
  • نگهداری نسخ مختلف صورت های مالی تهیه شده در راهکاران

 

محصولات راهکار مالی

 

 
به کمک سیستم دفتر کل راهکاران ابری، اطلاعات مالی و گزارش‌های مالی مورد نظر خود را به‌شکل یکپارچه تهیه کنید.
 
جزئیات بیشتر
 
با سیستم دریافت و پرداخت راهکاران ابری، حسابداری خزانه را به‌شکل یکپارچه مدیریت کنید.
 
جزئیات بیشتر
 
به کمک سیستم تسهیلات مالی راهکاران ابری، همه‌ی فرایند‌های وام و تسهیلات را به‌شکل سیستماتیک مدیریت کنید.
 
جزئیات بیشتر
 
به کمک سیستم دارایی‌های ثابت راهکاران ابری، اموال و دارایی‌های سازمان خود را به‌شکل کارآمد مدیریت کنید.
 
جزئیات بیشتر

براساس گردش‌های مالی دوره‌های گزارش‌گری و طبقه‌بندی این اطلاعات در قالب‌های گزارشی منعطف، می‌توانید صورت‌های مالی سازمان‌تان را به آسانی، در کم‌ترین زمان و با بالاترین قابلیت اتکا، تهیه و در مواقع لزوم گزارش را مرور و اثبات کنید.

جزئیات بیشتر