•  
   
   
   

   

  سیستم کارگزینی راهکاران ابری

 

سیستم کارگزینی راهکاران ابری از طریق تعریف عوامل حکمی متناسب با سیاست‌های سازمان، هم‌چنین امکان نگهداری اطلاعات جامع کارکنان، واحد کارگزینی را در پاسخ به نیازمندی‌هایشان یاری می‌دهد. صدور انواع احکام کارگزینی انفرادی و گروهی، هم‌چنین صدور خودکار احکام اصلاحی در انطباق با نیازهای نظام‌های جبران خدمات، بخشی دیگر از امکانات این سیستم محسوب می‌شود که مدیران را قادر می‌سازد ضمن کاهش هزینه، حذف دوباره کاری‌ها و افزایش دقت و سرعت در پردازش اطلاعات، مدیریت احکام پرسنلی را به‌شکل موثر انجام دهند.

 

 
 
 
 

منافع و مزایا

 • یکپارچگی در سطح عملیات و اطلاعات از اصول و معیارهای اولیه
 • هماهنگی کارکردی و فرآیندی با سایر کارکردهای مدیریت سرمایه انسانی
 • انعطاف‌پذیری بالا و سهولت اعمال تغییرات
 • تعریف روش محاسبه عوامل اصلی و فرعی حکم به تفکیک انواع استخدام
 • انجام تغییرات در روش محاسبه عوامل با حفظ تاریخچه تغییرات مربوط به آن
 • کاهش زمان اعمال تغییرات قوانین و رویه‌ها
 • در نظر گرفتن سوابق و تاریخچه اطلاعات در انجام محاسبات
 • محاسبه عوامل حکم کارگزینی و صدور احکام اصلاحی به‌شکل خودکار
 • یکپارچگی اطلاعات و دسترسی سریع و مطمئن
 • کاهش زمان دسترسی به اطلاعات و سهولت استفاده
 • گروه‌بندی اطلاعات براساس فیلدهای دل‌خواه
 • دسترسی سریع و دقیق به اطلاعات تجمیعی لازم در سطوح مختلف سازمانی
 • دسته‌بندی اطلاعات و سوابق پرسنلی و تهیه پرونده پرسنلی
 • افزایش دقت و قابلیت اعتماد در دسترسی به اطلاعات و انطباق با فرآیندهای سازمان
 • تعیین محدودیت‌های دسترسی برای هر کاربر
 • تعیین دسترسی‌های خاص براساس رکوردهای اطلاعاتی برای هر کاربر
 • انطباق با فرآیندهای سازمانی با ابزار گردش کار در کارکردهای مختلف مربوط به سیستم از جمله صدور احکام کارگزینی

 
 

 
 

 
 
 
 

امکانات و ابزار های سیستم کارگزینی راهکاران ابری

 • امکانات عمومی
    

  • مدیریت اطلاعات کارکنان
  • طبقه‌بندی مشاغل
  • مدیریت ساختار سازمانی
  • تعیین روش محاسبه عوامل حکمی به‌شکل دل‌خواه و به تفکیک انواع گروه‌های استخدامی
  • محاسبه عوامل حکمی به‌شکل خودکار
  • صدور احکام اصلاحی به‌شکل سیستمی
  • پوشش‌دهی فرآیندهای اداری مربوط به کارکنان و انطباق با فرآیندهای مورد نظر سازمان به‌وسیله ابزار گردش کار در صدور احکام کارگزینی و فرآیندهای ماموریت و مرخصی
 

محصولات راهکار منابع انسانی

 

 
با بهره‌گیری از سیستم جبران خدمات راهکاران ابری بدون نیاز به محاسبات پیچیده و طولانی، همه‌ی فرایندهای حقوق و دستمزد را به‌شکل اتوماتیک انجام دهید.
 
جزئیات بیشتر
 
با بهره‌گیری از سیستم کارگزینی راهکاران ابری، نظام پرداختی موردنظر خود را متناسب با کسب‌وکارتان و مطابق با قوانین مرتبط، تعریف و در قبال تغییرات قوانین و آیین‌نامه‌ها چابک‌تر عمل کنید.
 
جزئیات بیشتر
 
سیستم مدیریت مسیر شغلی به‌شکل سیستماتیک، مسیر ارتقای شغلی کارکنان را مدیریت کنید.
 
جزئیات بیشتر