•  

     

    راهکار خرده‌فروشی راهکاران ابری

انجام سریع و دقیق عملیات، پایش فروشگاه‌ها با وجود گستردگی و پراکندگی جغرافیایی آن‌ها، گرد‌آوری اطلاعات پراکنده و تحلیل اطلاعات برای تعیین سیاست‌گذاری‌های فروش و تامین موجودی کالای فروشگاه‌ها، از مهم‌ترین چالش‌های سازمان‌ها در حوزه‌ی خرده‌فروشی محسوب می‌شود.

راهکار خرده‌فروشی راهکاران ابری از طریق یکپارچگی با سایر ماژول‌ها، به شما کمک می‌کند با مدیریت مکانیزه فروشگاه‌ها، سرعت و دقت عملیات را افزایش دهید و با صرف هزینه‌های کمتر از طریق مدیریت یکپارچه و متمرکز، کسب‌و‌کار خود را مدیریت کرده و تسلط بیشتری روی همه فرآیندهای فروش داشته باشید. راهکار خرده‌فروشی راهکاران ابری راهکاری بهینه برای دفاتر مرکزی و سازمان‌های خرده‌فروشی است که در جهت بهبود فرآیندهای سازمان و همچنین مدیریت بهینه آنها کمک شایانی خواهد کرد.

مزیت‌های نرم‌افزار خرده‌ فروشی ابری

 

گزارش‌گیری‌های منعطف و دقیق

 

کنترل موجودی به‌روز فروشگاه‌ها

 

تعریف انواع جشنواره‌های فصلی

 

 

‌جمع‌آوری اطلاعات همه مراکز فروش در دفتر مرکزی

 

 

راهکار خرده‌فروشی راهکاران ابری چه سیستم‌هایی دارد؟

 
نرم افزار دفتر مرکزی خرده‌فروشی
به کمک این سیستم، همه‌ی فرآیندهایی که به‌صورت متمرکز از سوی دفتر مرکزی برای فروشگاه‌ها سیاست‌گذاری می‌شود را مدیریت کنید.

 

 

 

اطلاعات بیش‌تر

 

نرم افزار صندوق خرده‌فروشی

به کمک سیستم صندوق خرده‌فروشی، فرایند‌های هر یک از صندوق‌های فروشگاه را به‌صورت درست، متمرکز و بهینه مدیریت کنید.

 

 

اطلاعات بیش‌تر

نرم افزار فروشگاه خرده‌فروشی

به کمک سیستم فروشگاه خرده‌فروشی، می‌توانید همه فرآیند‌های موجود در سطح هر فروشگاه را به بهترین شکل مدیریت کنید.

 

 

اطلاعات بیش‌تر

 
نرم افزار وفادارسازی مشتریان
به کمک سیستم وفادارسازی مشتریان می‌توانید فرآیندهای منعطف مرتبط با باشگاه مشتریان هر سازمان تدوین کنید و طرح‌های تشویقی برای تکرار خرید مشتریان وفادار سازمان در نظر بگیرید.

 

 

اطلاعات بیش‌تر