نرم افزارهای راهکاران ابری پایه
همکاران سیستم

راهکاران ابری پایه محصولی حرفه‌ای، ساده و البته بسیار با صرفه است که به شما کمک می‌کند فرایندهای اصلی سازمان شامل مالی و حسابداری، جبران خدمات، انبار و فروش را به شکل یکپارچه مدیریت کنید. این محصول برای شرکت‌هایی که فرایندهای پیچیده‌ای ندارند اما برای مدیریت جامع سازمان به سیستمی یکپارچه، حرفه‌ای اما به صرفه نیاز دارند، مناسب است.


راهکاران ابری پایه شامل چه سیستم‌هایی است؟

دفترکل

به کمک سیستم دفتر کل راهکاران ابری، می‌توانید اطلاعات مالی و گزارش‌های مالی مورد نیازتان را به راحتی تهیه کنید. با بکارگیری این سیستم انواع گزارش‌های قانونی متناسب با آخرین تغییرات استانداردهای قانونی آماده کنید و از امکانات سیستم برای ثبت عملیات طی دوره و بستن عملیات پایان دوره استفاده کنید.

اطلاعات بیش‌تر

دریافت و پرداخت

با استفاده از سیستم دریافت و پرداخت راهکاران ابری پایه، گزارش‌های کنترلی و تحلیلی مورد نیازتان را تهیه و اجرای امور بانکی را در سیستم مدیریت کنید. علاوه بر انواع گزارش‌های حسابداری که از سیستم دریافت و پرداخت قابل دریافت است، مدیریت تنخواه و مدیریت ضمانتنامه‌ها از لحظه صدور تا لحظه ابطال در سیستم دریافت و پرداخت قابل ردیابی است.

اطلاعات بیش‌تر

جبران خدمات

با بهره‌گیری از نرم افزار جبران خدمات راهکاران ابری بدون نیاز به محاسبات پیچیده و طولانی، همه‌ی فرایندهای حقوق و دستمزد را به‌شکل اتوماتیک انجام دهید. به کمک سیستم جبران خدمات از ابزاری مناسب و مطمئن برای تهیه‌ی انواع گزارش‌ها از جمله لیست و خروجی فایل بیمه و فایل مالیات و سایر خروجی‌های قانونی استفاده می‌کنید. این سیستم برای شرکت‌هایی تا 100 نفر پرسنل مناسب است.

اطلاعات بیش‌تر

انبار

سیستم مدیریت انبار راهکاران ابری پایه به شما کمک می‌کند با ایجاد ارتباط با سایر ماژول‌ها، فعالیت‌های انبار‌داری را تسهیل کنید. در لحظه از موجودی کالا‌ها اطلاع داشته باشید و ورود و خروج کالا را به تفکیک ویژگی و مشخصات کالا ردیابی کنید. همچنین امکان تهیه گزارش‌های متنوع مرور، کاردکس، خرید و فروش فصلی و کنترل و آنالیز اطلاعات هم وجود دارد.

اطلاعات بیش‌تر

فروش

با نرم افزار فروش راهکاران ابری همه‌ی فرایند‌های فروش از زمان ثبت درخواست تا زمان صدور صورتحساب را پوشش دهید. نرم افزار فروش با دیگر سیستم‌های انبار و دریافت و پرداخت یکپارچه است. به کمک این سیستم از امکانات سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای مدیریت عملیات فروش و در نتیجه بهبود عملکرد سازمان استفاده کنید.

اطلاعات بیش‌تر