راهکار نرم‌افزاری ویژه صنایع تولیدی

همکاران سیستم سبد مناسبی از محصولات را برای شرکت‌های تولیدی تهیه کرده که فرایندهای تولید و حسابداری مدیریت را نیز پوشش می‌دهد. تنوع زیاد شرکت‌های تولیدی و فرایندهای متفاوتی که در آن‌ها استفاده می‌شود، موجب شده است تا افزون بر نرم‌افزار، همکاران سیستم راهکارهای خود را برای برخی از فرایندهای تولیدی متناسب کند. ما توانایی پاسخ‌گویی به نیازهای اساسی شرکت‌های تولیدی را در زمینه‌‌ی نرم‌افزارهای پایه و ارائه راهکار به برخی از صنایع تولیدی داریم.