ارجاع بین سازمانی

امکان ارجاع مستقیم بین سیستم‌های اتوماسیون اداری همکاران سیستم، سازمان‌های مادر را قادر می سازد تاسریع‌تر و آسان‌تر با اشخاص سازمان‌های زیرمجموعه خود مکاتبه کنند. با توجه به حجم مکاتبات، اهمیت و پراکندگی جغرافیایی برخی از شرکت‌ها و زیرمجموعه‌هایشان، با راه اندازی هسته مرکزی زیرسیستم ارجاع بین سازمانی در دفتر مرکزی و انجام تنظیمات و ابزارهای لازم در شرکت‌های زیر مجموعه امکان ارسال و دریافت نامه‌ها و ارجاعات سازمانی بین دفتر مرکزی و شرکت‌های زیرمجموعه و همچنین هر یک از شرکت‌های زیر مجموعه با یکدیگر وجود خواهد داشت.

ارجاع بین سازمانی امکانی جهت برقراری ارتباط بین نسخ مختلف نرم افزار اتوماسیون اداری تحت وب همکاران سیستم است که بطور مستقیم ارجاع از کارتابل کاربر در یک سازمان به کارتابل کاربر در سازمان دیگر ارسال می شود. این ویژگی برای سازمان‌های هولدینگ و زیرمجموعه‌های آن کاربرد دارد که هر کدام به لحاظ حقوقی مستقل هستند و سیستم اتوماسیون اداری مخصوص به خود را دارند اما کاربران بویژه مدیران هر سازمان می خواهند بدون نیاز به گردش نامه از طریق دبیرخانه‌ها و ثبت مجدد نامه‌ها مستقیما به یکدیگر ارجاع بزنند. از جمله مزایای استقرار این راهکار، راه اندازی آسان و سریع بدون نیاز به نصب ابزار یا سخت‌افزار جدید است.

منافع و مزایا

ارتباط سریع و آسان شرکت‌های مادر با زیرمجموعه‌های خود

ارجاع بین سازمانی در سیستم‌های اتوماسیون اداری همکاران سیستم امکان ارتباط سریع و نفر به نفر را در سازمان‌ها فراهم می‌کند تا برای برخی مکاتبات با افراد زیرمجموعه در سازمان نیازی به طی مراحل طولانی ارسال و دریافت مکاتبات نباشد.

امکانات و ابزارها

  • امکان ارتباط مستقیم مدیران مجموعه بدون نیاز به دبیرخانه و مسئولین دفاتر
  • یکپارچگی با ارجاعات دیگر در یک کارتابل
  • امکان دریافت رسید ارجاعات از اتوماسیون مقصد
  • امکان انتخاب کاربرانی که دسترسی لازم جهت استفاده از این راهکار را داشته باشند توسط راهبر
  • امکان کنترل ارجاعات بین سازمانی
  • امکان ارسال چرخه ارجاع به سازمان مقصد
  • امکان الصاق پیوست همراه ارجاع به سازمان مقصد