با ارائه‌ی خدمات پشتیبانی باسرعت و کیفیت درکنار مشتریان‌مان هستیم

خدمات استقرار همکاران سیستم

همکاران سیستم با اصل قرار دادن تعهد به مشتریانش، رویه‌های کاری جدید را به شکلی تعریف کرده است که ارائه‌ی سرویس‌ها به ویژه در بخش خدمات پشتیبانی در چارچوب توافق‌های سطح خدمات (SLA) با توان گذشته ادامه یابد. با این کار امیدواریم در مسیری حرکت کنیم که افزون‌بر همراهی با مشتریان بتوانیم یاری‌گر آنان در پیشبرد فعالیت‌هایشان باشیم.

ارائه‌ی خدمات پشتیبانی به همه‌ی مشتریان تا پایان فروردین

ارائه‌ی خدمات پشتیبانی به همه‌ی مشتریان تا پایان فروردین

از آغاز شیوع ویروس کرونا در کشورمان تا امروز، همکاران سیستم با برنامه‌ریزی و پیشبرد اقداماتی تلاش کرده است تا همراه مشتریان در پیشبرد بهتر کسب‌وکارشان باشد. در ادامه‌ی این اقدامات؛ همکاران سیستم تا پایان فروردین خدمات پشتیبانی خود را به همه مشتریان شرکت ارائه می‌کند. به این ترتیب از یک‌سو همه‌ی مشتریان فرصت تمدید … ادامه