هلدینگ‌ها چگونه می‌توانند به تصویری شفاف از کسب‌وکار شرکت‌های زیرمجموعه دست یابند؟

نویسنده: مونا سلطانی؛ همکاران سیستم واحد بازاریابی

شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا هلدینگ‌ها به دلایل متنوعی از جمله، ورود به بازار جدید، افزایش توان رقابتی، تکمیل زنجیره‌ی ارزش و… برای خرید یا ادغام شرکت‌های زیرمجموعه اقدام می‌کنند.
با توجه به حوزه‌ فعالیت، می‌توان هلدینگ‌ها را به چهار دسته‌ی اصلی طبقه‌بندی کرد:

  • هلدینگ‌های تخصصی؛ در این هلدینگ‌ها تمامی شرکت‌های زیرمجموعه در یک حوزه‌ی صنعتی فعالیت می‌کنند. هلدینگ‌های قطعه‌سازی و سیمانی از آن جمله هستند.
  • هلدینگ‌های زنجیره ارزش؛ شرکت‌های زیرمجموعه‌ی این هلدینگ‌ها، زنجیره‌ی فعالیت‌های مختلف در یک صنعت را پوشش می‌دهند. هلدینگ‌های نفتی که از فرآیند استخراج تا فرآوری و پخش فرآورده‌های نفتی را انجام می‌دهد، نمونه‌ای از این گروه هستند.
  • ابرهلدینگ‌ها؛ که چند هلدینگ تخصصی در زیرمجموعه‌ی آن فعالیت‌ می‌کنند.
  • هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری یا نهادهای مالی سرمایه‌گذار؛ که به «فعالیت‌ و سرمایه‌گذاری در صنایع گوناگون» می‌پردازند.

این کسب‌وکارها، باید به موضوعاتی هم‌چون، اداره‌ی هلدینگ، هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های استراتژیک و درنهایت نظارت بر پیش‌بُرد این اهداف و سیاست‌ها در کنار پاسخ‌گویی به الزامات مالی و قانونی رسیدگی کنند، در نتیجه، نیازمند راهکارهایی هستند که بتواند به‌سرعت و با دقت بالا، اطلاعات صحیحی را در اختیار شرکت مادر قرار دهد.

نیازمندی‌های اطلاعاتی برای مدیریت کارآمد هلدینگ‌ها

با بزرگ‌تر شدن ابعاد کسب‌و‌کار و افزایش تعداد شرکت‌های زیرمجموعه، در اختیار داشتن اطلاعات جامع و دقیق و تجمیع‌شده از کل بنگاه اقتصادی و شرکت‌های زیرمجموعه‌ی گروه، بسیار اهمیت پیدا می‌کند. برای دستیابی به این مهم، هلدینگ‌ها متناسب با نوع فعالیت خود و به‌منظور ایفای اثربخش نقش بنگاه‌داری، لازم است فعالیت‌های ‌مشخصی را برنامه ریزی، اجرا و مدیریت کنند:

  • ایجاد نظام ارزیابی عملکرد؛ هلدینگ‌ها نیازمند تحلیل دقیق عملکرد و اطمینان از انطباق فعالیت‌ها با استراتژی‌های کلان، بودجه‌ی عملیاتی و ریالی در شرکت‌های زیرمجموعه و کل بنگاه اقتصادی هستند. برای این منظور، هلدینگ‌ها باید نظام ارزیابی عملکرد خود را بر پایه‌ی این استراتژی‌ها تدوین کنند و به‌شکل دقیق شاخص‌های عملکردی که اثربخشی بنگاه با آن‌ها سنجیده می‌‌شود را مشخص کنند.
  • پیاده‌سازی نظام ارزیابی عملکرد؛ نظام ارزیابی عملکرد در هلدینگ‌ها باید به گونه‌ای پیاده‌سازی شود که دسترسی به اطلاعات دقیق و صحیح ناشی از ارزیابی عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه در هر زمان فراهم باشد.
  • تهیه‌ی صورت‌های مالی تلفیقی؛ علاوه‌بر در اختیار داشتن صورت‌های مالی شرکت‌های زیرمجموعه، مدیران هلدینگ برای آگاهی از وضعیت مالی کل بنگاه اقتصادی، نیازمند در اختیار داشتن صورت‌های مالی تلفیقی هستند که از طریق آن با حذف مبادلات درون‌گروهی و انجام محاسبات پیچیده‌ی تلفیق، تصویری کامل از فعالیت‌های اقتصادی و وضعیت مالی گروه را به‌عنوان یک شخصیت اقتصادی واحد ایجاد کنند.

با ایجاد ساختاری‌ یکپارچه برای انجام مکانیزه‌ی این اقدامات، امکان ارزیابی پرتفوی کسب‌وکار، دست‌یابی به ماهیت رویدادها، هم‌چنین تجزیه و تحلیل استراتژ‌ی‌های هدایتی هلدینگ شامل رشد، تثبیت، انقباض و اتخاذ تصمیمات اقتصادی برای مدیران فراهم می‌شود.

در شرکت‌های هلدینگ و سرمایه‌گذاری، مدیران برای ایجاد ارزش افزوده‌ی بیش‌تر، به تصویری کامل و شفاف از فعالیت‌های اقتصادی، وضعیت مالی گروه و شرکت‌های زیرمجموعه نیاز دارند. اطلاعاتی نظیر وضعیت منابع تحت کنترل، تعهدات بنگاه، عملکرد مالی گروه و شرکت‌های زیرمجموعه و نتایج کسب شده، مدیران را در اتخاذ تصمیمات صحیح برای دستیابی به آینده‌ی موفق یاری می‌کند.

 

راهکار هلدینگ همکاران سیستم شامل راهکارهای هوشمندی تجاری، بودجه، حسابداری و صورت‌های مالی تلفیقی است که با ایجاد شفافیت اطلاعاتی، بررسی و تحلیل عملکرد بنگاه، شناسایی و استفاده‌ی موثر از منابع بنگاه و تهیه‌ی سیستماتیک صورت‌های مالی تلفیقی، هلدینگ‌ها را در مدیریت اثربخش بنگاه اقتصادی یاری می‌کند.