تفاوت سیستم‌های تحت وب on-premises و سیستم‌های ابری

تفاوت سیستم‌های تحت وب on-premises و سیستم‌های ابری

در هر کدام از مدل‌های on-premises یا ابری، شما به یک نرم‌افزار دسترسی دارید. اما باید تصمیم بگیرید در چه بستری از نرم‌افزار استفاده کنید. تصمیم‌گیری در این زمینه به عوامل مهمی به ویژه بودجه شما بستگی دارد.