کاربردهای مهم رایانش ابری و رایانش مه در اینترنت اشیا

کاربردهای مهم رایانش ابری و رایانش مه در اینترنت اشیا

IOT CLOUD یک شبکه‌ی بزرگی از اطلاعات است که علاوه بر پردازش داده‌ها؛ از سیستم‌ها و سرورهای مختلف پشتیبانی می‌کند. در این روش، شرکت‌هایی که دارای محدودیت‌های مالی و زیرساختی هستند نیز می‌توانند از مزیت‌های اینترنت اشیا بهره ببرند.