از زبان همکارانی‌ها

 • محمد عزیزاللهیمحمد عزیزاللهی

  در همکاران سیستم شایستگی حرف اول را می‌زند.اگر بر مبنای اصول و فرهنگ سازمان پیش بروید و وظیفه‌ای که به شما محول می‌شود را با بهترین کیفیت انجام دهید، آینده روشنی در سازمان خواهید داشت.
  معاون اجرایی مدیرعامل در امور مشتریان و شرکت‌ها

 • محمد دهقانمحمد دهقان

  بنظر من موضوع انتقال دانش در سازمان‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است. خوشبختانه در همکاران سیستم این فرایند را به شکلی كاملاً جدی و حرفه‌ای شاهد هستیم.
  - طراح و برنامه نويس

 • علی امیدوارعلی امیدوار

  در همکاران سیستم این فرصت برای شما وجود دارد تا با تکیه بر نظم و فرهنگ سازمانی، به دنبال ارتقا عملکرد شخصی و سازمانی خود باشید. در بدو ورود به شرکت، مسیر رشد و توسعه هر شخص با توجه به توانمندی‌هایش مشخص شده و برنامه‌ریزی‌های لازم برای رسیدن به آن اهداف با کمک خود فرد تنظیم می‌شود. با پایش و ارزیابی‌های دوره‌ای که معیارهای آن نیز از پیش تعیین شده است، مسیر پیشرفت افراد هموارتر می‌شود.
  -مدیرعامل شرکت همکاران سیستم اصفهان

 • سعیده جلیلیانسعیده جلیلیان

  همه ما در همکاران سیستم به آرمانِ سازمان و سمت و سویی که به سمت آن حرکت می‌کند، آگاهیم و به تاثیری که در جامعه می‌گذارد، باور داریم. همکاران سیستم با خدماتی که به کسب‌وکارها ارائه می‌دهد برای آنها ارزش آفرینی می‌کند. هرکدام از ما خودمان را به نوعی در خلق این ارزش سهیم می‌دانیم.
  - کارشناس منابع‌انسانی

 • گلبرگ راكي‌زادهگلبرگ راکی‌زاده

  نکته‌ای که در همکاران سیستم خیلی برجسته است وجود یک فضای رقابتی سالم است. ما معتقدیم موفقیت هرشخص موفقیت هریک از ماست. این رویکرد باعث می‌شود تا با همه توان برای موفق شدن خود و همکارانمان تلاش کنیم.
  - مسوول تیم اداری و منابع انسانی مرکز سرویس همکاران سیستم

 • امين نوذري امین نوذری

  در همکاران سیستم اراده بسیار خوبی برای شناسایی و رصد مستمر توانایی‌های افراد وجود دارد. به این معنا که در حین کار نقاط قوت شما شناسایی و برای تقویت آنها برنامه ریزی می‌شود. مسئولیت‌هایی به شما محول می‌شود که بتواند باعث رشد نقاط قوت شما شود.
  - معاونت پشتیبانی مرکز سرویس همکاران سیستم