ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی
ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی

واژه شناسی

واژه شناسی حق اختراع: (قسمت دوم) 

 

  • ثبت اختراع سرزمینی: یعنی یک اختراع فقط در قلمرو سیاسی و بر طیق ضوابط و مقررات یک کشور به ثبت برسد.

 

  • ثبت منطقه ای اختراع: یعنی مخترع موضوع اختراع خود را در سازمان منطقه ای که دول مختلف ضوابط و مقررات یکسانی را برای ثبت اختراع به موجب معاهده ای پذیرفته اند، به ثبت برساند. فایده ثبت منطقه ای اختراع این است که با تسلیم یک اظهارنامه به یک زبان، پرداخت یک هزینه و با یک بررسی مفاد اظهارنامه و موضوع اختراع، متقاضی موفق به اخذ گواهی نامه اختراع می شود که در تمام کشورهای تعیین شده در اظهارنامه اعتبار خواهد داشت. و البته بی اعتبار شدن گواهی موجب سلب حمایت در همه کشورهای تعیین شده خواهد شد. پنج سازمان منطقه ای ثبت اختراع در جهان وجود دارد: اداره اروپایی ثبت اختراع، سازمان اروپایی آسیایی ثبت اختراع، اداره ثبت اختراعات شورای همکاری خلیج فارس، سازمان منطقه ای مالکیت معنوی آفریقا، سازمان مالکیت معنوی آفریقا.

 

  • ثبت بین المللی اختراع: مخترع هم زمان با تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع در یک کشور، در کشورهای مختلف دیگر اقدام به تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع کند. این نوع ثبت محدود به کشورهای یک منطقه ی خاص نیست و از این نظر با ثبت منطقه ای متفاوت است. معاهده ی همکاری ثبت اختراع (PCT) معاهده ای است که امکان ثبت بین المللی را فراهم آورده است.

 

  • حق مادی اختراع: حق بهره برداری انحصاری به وسیله دارنده گواهی نامه اختراع از موضوع آن یا انتقال حق مزبور به شخص دیگر به موجب قرارداد یا انتقال قهری آن به ورثه صاحب حق است. این حقوق شامل تولید و به کارگیری فرآورده ها یا تولید محصولات، عرضه محصولات برای فروش و فروش محصولات ، استفاده از کالاها و محصولات، ذخیره سازی و نگهداری کالاها و محصولات به قصد عرضه برای فروش یا فروش، صادر کردن تولیدات موضوع اختراع یا صدور روش و ابزار اختراع شده به خارج از کشور برای فروش، وارد کردن کالاها و فرآورده¬های اختراعی یا روش و ابزار اختراع شده به داخل کشور.

 

  • حق معنوی اختراع: حقی که به شخصیت مخترع تعلق دارد و غیرقابل انتقال است و محدود به زمان و مکان نیست.

 

  • بهره برداری از اختراع: بهره برداری از اختراع اگر اختراع فرآورده باشد عبارت است از: ساخت، صادرات، واردات، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فرآورده. در صورتی که موضوع اختراع فرآیند (روش و تکنیک) باشد، بهره برداری به معنای استفاده از فرآیند است.

 

  • روش اعلامی یا بدون بررسی ماهوی اظهارنامه ثبت اختراع: در این روش اظهارنامه ارائه شده به مرجع صدور گواهی نامه اختراع از نظر شکلی، جدید بودن و رعایت فرم قانون مورد توجه قرار می گیرد. در صورتی که اظهارنامه از نظر شکل منطبق با قانون باشد گواهی اختراع صادر می شود و مرجع ثبت از جهت صحت و سقم ادعای مخترع نسبت به اختراع خود مسئولیتی ندارد. و شخص متقاضی پاسخگوی اقدام خود است. اما از طرف دیگر هر شخص ذینفع می تواند برای بطلان ورقه اختراع به دادگاه مراجعه کند.

 

  • روش بررسی ماهیتی/ ماهوی: در این روش اظهارنامه و موضوع اختراع از هر دو جهت تشریفات شکلی و ماهیتی و خصوصیاتی که یک پدیده ابداعی به عنوان اختراع باید داشته باشد مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت پذیرش درخواست گواهی نامه اختراع صادر می شود.

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *