اقدامات سازمان جهانی مالکیت فکری در حوزه‌‌ی سازمانهای مدیریت جمعی

 

 


اهمیت سازمانهای مدیریت جمعی در خدمت به ذی‌‌نفعان حوزه‌‌ی کپی‌‌رایت، باعث شده است سازمان جهانی مالکیت فکری نیز در زمینه‌‌ی تسهیل و گسترش فعالیت این سازمانها اقداماتی به عمل آورد. این اقدامات شامل فراهم آوردن نرم‌‌افزارهای ارتباطی در جهت خدمت‌‌رسانی به فعالیتهای ارتباطی این سازمانها و همچنین انعقاد توافقنامه‌‌های همکاری بین وایپو و برخی سازمانهای مدیریت جمعی است. در ادامه به تبیین این موارد میپردازیم:

نرم افزار وایپو کانکت: وایپو کانکت یک راه حل نرم افزاری مبتنی بر تکنولوژی اطلاعات است که با هدف کمک‌‌رسانی به سازمانهای مدیریت جمعی تأسیس شده است.
سازمانهای مدیریت جمعی از جانب صاحبان حق به مدیریت حقوق مؤلف و حقوق مرتبط پرداخته و شبکه‌‌ای در جهت جمع ‌‌آوری و توزیع حق الامتیازهای دریافت‌‌شده ایجاد میکنند. نگرانی اصلی این سازمانها مدیریت صحیح حجم عظیمی از داده‌‌ها و اطلاعاتی است که در مورد اعضای خود، آثار فکری آنها و دیگر مشارکتهای خلاقانه‌‌ی آنها به دست می‌‌آورند. بنابراین مدارک و مستندات موجود در نزد این سازمانها از اهمیتی حیاتی در سه سطح ملّی، منطقه‌‌ای و بین‌‌المللی برخوردار است. سازمانهای مدیریت جمعی باید به جمع‌‌آوری اطلاعات در مورد صاحبان حق و آثارشان، اسامی مؤلفان و نام مستعار آنها، عناوین آثار، مشارکتها، قراردادهای لایسنس و قراردادهای نشر فرعی بپردازند. اطلاعاتی از این دست در جمع‌‌آوری و توزیع حق الامتیازهای دریافتی بین صاحبان حق به کار میرود.
وایپو کانکت، نرم افزاری است که امکان تسهیل فعالیتهای سازمانهای مدیریت جمعی را فراهم کرده و همکاری با سازمانهای مدیریت جمعی سایر کشورها را میسر میسازد. این نرم افزار باعث تسهیل مدیریت داده‌‌ها، اشتراک‌‌گذاری آثار و اعطای مجوز بهره‌‌برداری آثار در سطح بین‌‌المللی میگردد.
وایپو کانکت از دو سطح تشکیل شده است:
وایپو کانکت لوکال (محلّی) اپلیکیشنی است که برای عملیات هر‌‌ روزه‌‌ی این سازمانها مورد استفاده قرار میگیرد که یا در سرور ملی ثبت شده است یا بر روی فضای ابری (کلود).
وایپو کانکت مشارکتی یک راه حل کاملا مبتنی بر ابر (کلود) است و پیاده‌‌سازی و اجرای وایپو کانکت لوکال و مبادله‌‌ی داده‌‌های صنعتی را فراهم میسازد.

 

انعقاد موافقتنامه‌‌ی همکاری میان وایپو و کنفدراسیون بین‌‌المللی انجمنهای مؤلفین و آهنگسازان

به منظور حمایت از سازمانهای مدیریت جمعی دیگر اقدام وایپو در جهت خدمت به سازمانهای مدیریت جمعی، توافقتنامه‌‌ای است که اخیرا بین وایپو و کنفدراسیون بین‌‌المللی انجمنهای مؤلفین و آهنگسازان منعقد شده است. با انعقاد این موافقتنامه، پیشرفت مهمی در همکاریهای این دو سازمان صورت خواهد گرفت و سازمانهای مدیریت جمعی که در کشورهای در حال توسعه فعالیت میکنند نیز به طور خاص از آن بهره‌‌مند خواهند شد.
این موافقتنامه، نرم افزار وایپو کانکت را به شبکه‌‌ی بین‌‌المللی تبادل اطلاعات کنفدراسیون مؤلفان و آهنگسازان متصل کرده و شبکه‌‌ای جهانی را برای اشتراک گذاری و تجاری سازی آثار مؤلفان فراهم می‌‌آورد.
“فرانسیس گری” دبیر کل وایپو و “گدی اوران” دبیر کل کنفدراسیون، موافقتنامه‌‌ای امضا کردند که به سازمانهای مدیریت جمعی امکان میدهد تا مجموعه‌‌ی اموال فکری خود را مدیریت کرده و آن را با سازمانهای مدیریت جمعی خارج از مرزهای کشور خود به اشتراک بگذارند. این یعنی امکان تجاری‌‌سازی آثار مؤلفان در سطح بین‌‌الملل فراهم میشود.

طبق این موافقتنامه، سازمانهای مدیریت جمعی که عضو کنفدراسیون بین‌‌المللی انجمنهای مؤلفین و آهنگسازان هستند و از نرم افزار “وایپو کانکت” استفاده میکنند، به یک راه حل پیشرفته برای تسهیل مشارکت خود در شبکه‌‌ی سیستمهای اطلاعاتی بین‌‌المللی کنفدراسیون مؤلفان دسترسی یابند. این شبکه طراحی شده تا قلمروء شمول بین‌‌المللی سازمانهای مدیریت جمعی را بهبود بخشد و درآمد مؤلفان و ناشرانی که حقوق آنها تحت مدیریت آن سازمانهاست را افزایش دهد. بنابراین مؤلفان با استفاده از این امکانات جدید میتوانند آثار خود را در قلمروء وسیع¬تری عرضه کرده و حق¬الامتیاز بیشتری نیز از خارج از کشور اخذ کنند.
فرانسیس گری دبیر کل وایپو در این خصوص اظهار داشت:
” من از چنین موافقتنامه‌‌ای استقبال میکنم. این موافقتنامه موجب میشود سازمانهای مدیریت جمعی تمام کشورهای عضو وایپو در زیرساخت جهانی کپی‌‌رایت مشارکت کنند و مؤلفین و آهنگسازان از تولیدات موسیقایی خود که در خارج از کشور پخش میشود، بهره‌‌برداری نمایند… در بازار دیجیتال جهان امروز، فراهم ساختن یک راه حل مبتنی بر تکنولوژی اطلاعات برای سازمانهای مدیریت جمعی که با پایگاه‌‌های داده‌‌ی بخش صنعت نیز مرتبط باشد، امری ضروری است.”

منبع: سایت سازمان جهانی مالکیت فکری