ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی
ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی

قانون چگونه از شما حمایت می کند؟

فرض کنید شما پدیدآورنده یک اثر ادبی و یا هنری هستید و قصد دارید اثر خود را در ایران ثبت کنید: • سوال اول: کدام مرجع در ایران عهده دار ثبت آثار ادبی و هنری است؟ • سوال دوم: آیا شما برای کسب حمایت اثر خود موظف به ثبت اثر هستید؟ • سوال سوم: در … ادامه

قانون چگونه از شما حمایت می کند؟(۲)

فرض کنید شما پدیدآورنده یک نرم افزار (مثلا بازی رایانه ای) هستید و نام یا عنوان یا نشان خاصی برای نرم افزار خود تعیین کرده اید که معرف نرم افزار شماست مثلا یک لوگو، اگر شخص دیگری از همان لوگو یا شبیه آن استفاده کند، قانون چگونه از شما حمایت می کند: • پرسش اول: … ادامه

قانون چگونه از شما حمایت می‌کند؟ (۱)

فرض کنید شما پدیدآورنده یک نرم افزار اندروید هستید، اگر کسی بدون اجازه شما نسبت به (تکثیر، انتشار، عرضه، بهره‌برداری) از این نرم افزار اقدام کند، قانون چگونه از شما حمایت می‌کند: پرسش اول: آیا نرم افزار متعلق به شما برای اولین بار در ایران تولید و توزیع شده است؟ پرسش دوم: آیا در مراجع … ادامه