ما در همکاران سیستم علاقه‌مندیم افراد باانگیزه و مستعد را در کنارمان داشته باشیم. اما این تنها دغدغه‌ی ما برای جذب همکار جدید نیست. ماهیت کار ما ایجاب می‌کند که در زمان پیوستن افراد به همکاران سیستم آموزش‌های لازم و استفاده‌ی به‌موقع و درست از ظرفیت‌های افراد را مدنظر داشته باشیم.
با این مقدمه؛ طرح «هم‌مسیر» را به شما معرفی می‌کنیم. این طرح با همکاری موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم اجرا می‌شود و ویژه‌ی فرصت‌های شغلی استقرار و پشتیبانی است.

فائزه تعیش؛ کارشناس جذب همکاران سیستم در این ویدئو طرح «هم‌مسیر» را برای شما شرح می‌دهد.

اگر شرایط لازم برای پیوستن به طرح هم‌همسیر را دارید؛ رزومه‌یتان را به نشانی hammasir@systemgroup.net برای ما بفرستید.