ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی
ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی

اسماعیل کمالی روستا

عضو هیئت‌مدیره

تلفن: ۸۴۳۷۲۰۰۵-۰۲۱

ایمیل: EsmailK@systemgroup.net

اسماعیل کمالی روستا، عضو هیات مدیره همکاران سیستم است. وی در سال ۱۳۷۶ و به دلیل تجربه‌ی بالای مدیریتی، آشنایی با موضوعات و قوانین مربوط به شرکت‌داری، هیئت‌مدیره‌ها و مجامع به همکاران سیستم پیوست.

کمالی‌روستا از سال ۱۳۵۲ تا زمان پیوستن به همکاران سیستم، تجربه‌های مدیریتی متعددی داشته است. کارشناسی، مدیریت بررسی‌های مالی، معاونت مالی و اداری، سرپرستی برنامه‌ریزی اقتصادی، قائم‌مقامی مدیرعامل، مدیرعاملی، مشاوره، حضور در مجامع عمومی و عضویت در هیئت‌مدیره‌ شرکت‌های سهامی عام خصوصی و دولتی به نمایندگی از سهام دولت و کارگران و کشاورزان از جمله سمت‌های او بود.

همکاران کمالی‌روستا، وی را واقع‌‌ بین، دقیق و سرسخت، وفادار به ارزش‌های سازمانی و مهم‌تر از همه مشاوری برجسته در حوزه‌ی مدیریت، ارتباطات و منابع‌انسانی می‌دانند.

کمالی‌روستا به دلیل تجارب ارزشمند خود به سرعت به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره همکاران انتخاب شد. برای او، صداقت و سلامت، آینده‌نگری، شفافیت و مسئولیت‌پذیری در کنار تخصص، کلید واژه‌های مهم در کار با افراد است.

کمالی‌روستا به کمک شهریار رحیمی در طول ۱۴ سال‌ کار خود در همکاران سیستم، در مسیر شکل‌گیری شرکت‌های زیرمجموعه در حوزه‌ی استقرار و پشتیبانی نقش بسیار موثری داشته است.

کمالی روستا از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۹۰در کنار سایر مسئولیت‌های خود، مدیریت ستاد مراقبت از مشتری همکاران سیستم را به عهده داشته است، وی در مدیریت بحران شرایط پرفشار همکاران سیستم تبحر دارد.

کمالی‌روستا متولد ۱۳۳۰ است و از موسسه‌ی عالی حسابداری، لیسانس حسابداری دارد.