فرایار سها صنعت (اصفهان)

زمینه فعالیت : استقرار فروش


مدیر عامل: رضا طاهریان

آدرس: اصفهان،خیابان حمزه جنوبی، ساختمان مروارید، طبقه اول ، واحد 101

تلفن: 031391029121

موبایل مدیر فروش: ۰۹۱۳۱۸۶۲۹۸۴

ایمیل: rezatah@systemgroup.net