یارا فرایند آتی‌نگر (کرمان)

زمینه فعالیت : ,


مدیر عامل: مصطفی انجم شعاع

آدرس: کرمان،بلوار شهید صدوقی،چهارراه فیروزه،طبقه سوم بانک رسالت

تلفن: 03432472199

فکس: 03432472155