شرکت‌های تحت لیسانس همکاران سیستم شرکای تجاری شرکت محسوب می‌شوند و مسئولیت پیشبرد فروش و پیاده‌سازی محصولات همکاران سیستم بر اساس استانداردهای کیفی شرکت را برعهده دارند. این شرکت‌ها توسط متخصصان باتجربه و با سابقه‌‌ی همکاران سیستم تأسیس شده‌اند.