راهکاران ابری همکاران سیستم، مجموعه نرم افزاری مناسب برای مدیریت کسب و کارهای متوسط است. مجموعه نرم افزارهای ابری راهکاران ابری شامل نرم افزارهای مالی و حسابداری، بهای تمام شده، فروش، پخش، اداری و منابع انسانی، هوشمندی تجاری، انبار و تدارکات و خرده فروشی است.

درخواست دموی راهکاران ابری

برای مشاوره و دریافت اطلاعات بیش‌تر برای خرید نرم افزار لطفا فرم روبه‌رو را تکمیل کنید.

نمونه‌هایی از مشتریان راهکاران ابری

گوهرشفا

ثبت درخواست جلسه مشاوره رایگان راهکاران ابری