راهکاران ابری همکاران سیستم، مجموعه نرم افزاری مناسب برای مدیریت کسب و کارهای متوسط است. مجموعه نرم افزارهای ابری راهکاران ابری شامل نرم افزارهای مالی و حسابداری، بهای تمام شده، فروش، پخش، اداری و منابع انسانی، هوشمندی تجاری، انبار و تدارکات و خرده فروشی است.

برای مشاوره و دریافت اطلاعات بیش‌تر برای خرید نرم افزار لطفا فرم روبه‌رو را تکمیل کنید.

درخواست دموی راهکاران ابری

نمونه‌هایی از مشتریان راهکاران ابری

داستان موفقیت شرکت کربنات البرز
گوهرشفا

ثبت درخواست جلسه مشاوره رایگان راهکاران ابری