مقالات و یادداشت‌ها

۱ ارديبهشت ۱۳۹۵مبانی مدیریت پیکربندی
۱۲ فروردين ۱۳۹۴ERP + BPM Tools
۱۷ آذر ۱۳۹۳IFRS چیست؟
۲۰ آبان ۱۳۹۳صدور حکم کارگزینی