شرکت‌های تحت لیسانس

شرکت‌های تحت لیسانس شرکای تجاری همکاران سیستم هستند که مسئولیت فروش، استقرار و پیاده‌سازی محصولات همکاران سیستم را بر اساس استانداردهای کیفی شرکت به عهده دارند. بخش قابل‌توجهی از سهم بازار و بودجه فروش همکاران سیستم توسط شرکت‌های تحت لیسانس تحقق می‌یابد. این شرکت‌ها مجموعه‌ای از نیروهای انسانی ماهر در زمینه فروش و استقرار سیستم‌های نرم‌افزاری ما را در خود جای داده‌اند. کارشناسان این شرکت‌ها، دوره‌های تخصصی گوناگونی را در مؤسسه‌ پژوهش و آموزش همکاران سیستم گذرانده‌اند و گواهی‌نامه‌ها‌ی مورد نیاز برای اجرای پروژه های استقرار نرم‌افزاری همکاران سیستم را دریافت کرده‌اند. شبکه گسترده شرکت‌های تحت لیسانس هم‌اکنون بیش از ۳۰۰ نفر نیروی انسانی را در اختیار دارند که عهده‌دار استقرار و پیاده‌سازی همه حوزه‌های محصولی همکاران سیستم شامل نرم‌افزارهای اداری، مالی، بازرگانی، کارخانه ای و دولتی هستند و پروژه‌های بسیاری را در سطح استان تهران و دیگر استان‌های کشور پیاده‌سازی کرده‌اند.

برای اطلاعات بیشتر در خصوص شرکت‌های تحت لیسانس همکاران سیستم روی لینک‌های زیر کلیک کنید.