شرکت همکاران سیستم زنجان

زنجان، غرب شهرک کارمندان، خیابان دهم، شماره ۳۷۶۸
  • مدیر اجراییعدالت باقری
  • تلفن۰۲۴-۳۳۴۶۵۶۸۴

معرفی

شرکت همکاران سیستم (پناه) زنجان درسال ۱۳۸۲  با هدف فروش، استقرار، پشتیبانی و آموزش راهکارهای نرم‌افزاری همکاران سیستم در استان زنجان تاسیس شده است.
پناه زنجان در حال حاضر ۱۲ نفر نیروی متخصص دارد که در قالب تیم های پشتیبانی و استقرار به ارائه خدمات می‌پردازند. سازمان‌ها و شرکت‌های متعددی در صنایع مختلف مانند پتروشیمی، سیمان، روی و ... از خدمات پناه استفاده می‌کنند.

خدمات

پناه زنجان هم‌سو با سیاست‌های آموزشی مرکز پژوهش و آموزش، آموزش‌های مرتبط با راهکارهای شرکت همکاران سیستم را بصورت فعال در سطح استان ارائه می‌دهد. تاکنون دوره‌های مختلفی در حوزه‌های حسابداری،انبار و حقوق و دستمزد توسط پناه برگزار شده است.
این دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی برای مشتریان همکاران سیستم و کاربران آزاد، در مرکز آموزش پناه برگزار می‌شود. برای اطلاعات بیشتر با مرکز آموزش پناه تماس بگیرید.

مشتریان نمونه

زرین معدن آسیا
زرین معدن آسیا
برق منطقه ای زنجان
برق منطقه ای زنجان
دادگستری زنجان
دادگستری زنجان
ایران ترانسفو
ایران ترانسفو
صنایع ریلی ایرانیان
صنایع ریلی ایرانیان
 خالص سازان
خالص سازان
کمیته امداد امام خمینی
کمیته امداد امام خمینی
پتروشیمی زنجان
پتروشیمی زنجان
 آب منطقه ای زنجان
آب منطقه ای زنجان

داستان موفقیت مشتریان...

داستان موفقیت ایران ترانسفو
داستان موفقیت شرکت آب منطقه‌ای استان زنجان
داستان موفقیت شرکت برق منطقه‌ای زنجان