هیئت مدیره و مدیرعامل همکاران سیستم

هیئت مدیره همکاران سیستم پنج عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل دارد. اين اعضا بر اساس آخرین جلسه مجمع عمومی این شرکت در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۹۲ انتخاب شدند.

محمود نظاری هم اکنون ریاست هیات مدیره همکاران سیستم را برعهده دارد. شهریار رحیمی نایب رئیس هیات مدیره است و مهدی انصاریان، اسماعیل کمالی روستا و سید بهاء‌الدین علایی‌فرد نیز سه عضو دیگر هیات مدیره همکاران سیستم را تشکیل می‌دهند. فرید فولادی عضو علی‌البدل هیات مدیره و مهدی امیری مدیر عامل شرکت همکاران سیستم است.

اعضای هیات مدیره همکاران سیستم برای یک دوره یک ساله توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.

 

مهدی امیری

مدیرعامل

محمود نظاری

رئیس هیئت مدیره

شهریار رحیمی

نایب رئیس هیئت مدیره

مهدی انصاریان

عضو هیئت مدیره

اسماعیل کمالی روستا

عضو هیئت مدیره

فرید فولادی

عضو هیئت مدیره